Gemeenten die zonder zorgvuldig onderzoek morrelen aan de huishoudelijke hulp hoeven niet op extra geld uit Den Haag te rekenen. Dat meldt staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen van CDA-kamerlid Mona Keijzer. Van Rijn vindt de Wmo duidelijk genoeg en ziet daarom geen reden om gemeenten die door de rechter op de vingers worden getikt, financieel tegemoet te komen.

Letter en geest


De gemeente Oosterhout wil stoppen met de huishoudelijke hulp en stelt daarbij te hebben gehandeld naar de letter én de geest van de wet. Toch vreest de gemeente dat de hoogste rechter deze beleidswijziging straks ongedaan zal maken. Volgens de verantwoordelijke wethouder moet er niet alleen extra geld komen, maar moet ok de wettekst worden aangescherpt. "Die is blijkbaar te onduidelijk, vertelde ze aan Binnenlands Bestuur.

Stevig verankerd


Volgens Van Rijn is de wet echter duidelijk genoeg: pp basis van zorgvuldig onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden, en in samenspraak met betrokkenen, moeten gemeenten een individuele afweging maken voor het al dan niet toekennen van huishoudelijke hulp. Dit grondbeginsel is in de Wmo 2015 'stevig verankerd en vormt de essentie van de wet', benadrukt Van Rijn. Gemeenten moeten daarnaast een redelijke overgangstermijn in acht nemen, conform het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens (EVRM). Gemeenten moeten bovendien de mogelijkheid tot bezwaar of beroep kenbaar maken aan haar inwoners.

Voldoende budget


Het verbaast Van Rijn niet dat er bezwaarschriften bij gemeenten binnenkomen, omdat bestaande rechten van cliënten veranderen. Hij stelt echter dat gemeenten onnodige procedures zoveel mogelijk kunnen voorkomen door overeenkomstig de wet te handelen. Volgens van Rijn hebben gemeenten voldoende budget om de Wmo 2015 zorgvuldig uit te voeren. De in het regeerakkoord vastgelegde korting op het budget voor huishoudelijke hulp is van 75 procent teruggeschroefd naar 40 procent. Via de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is daar voor dit en volgend jaar aanvullend in totaal 270 miljoen euro bijgekomen.

Bron: Binnenlands Bestuur
Delen: