De herziening van het belastingstelsel lijkt (voorlopig) van de baan. En daarmee ook het moment om het lokale belastinggebied te verruimen. Het idee was 5 miljard euro te korten op de rijksbijdrage aan het gemeentefonds in ruil voor meer mogelijkheden voor gemeenten om zelf belasting te heffen.

Delen: