Overheidsexpertise.nl is een portal die inspireert met innovaties op het gebied van de inzet van expertise binnen de overheid. Dit kennisplatform behandelt de laatste inhoudelijke ontwikkelingen over finance aan de hand van feiten en opinies in de vorm van achtergrondartikelen, interviews, columns, videofilms en infographics.

Wie nu of in de nabije toekomst recht heeft op pensioen van een van de grotere pensioenfondsen doet er goed aan het nieuws niet al te nauwkeurig te volgen. Want positieve en negatieve berichten volgen elkaar in hoog tempo op. 

Delen:

Korten op de pensioenen leek onvermijdelijk voor 's lands grootste pensioenfond. 31 december was een belangrijke datum voor gepensioneerd Nederland. En wat bleek? Korten is voor nu van de baan.

Delen:

Belast voortaan grond in plaats van het heffen van onroerendezaakbelasting (ozb). Dat is het advies van de Groningse professor Maarten Allers. Volgens hem leidt het tot meer rechtvaardigheid. Prijsstijgingen van grond leveren eigenaren tot nu toe onbelaste winsten op.

Delen:

Het is van alle tijden, maar ook anno 2019 krijgen voetbalclubs ongeoorloofde staatssteun. Het meest pregnante voorbeeld: Fc Twente.

Delen:

De gezamenlijk schuld van Nederlandse (oud)-studenten begint schrikbarende vormen aan te nemen. De schuld bij DUO bedroeg in 2019 19,3 miljard euro. Dat is 1,9 miljard euro meer dan het jaar ervoor.

Delen:

Als het aan ABP-voorzitter Corien Wortmann ligt, wordt er vanaf 2020 helemaal niet gekort op de pensioenen van ambtenaren. Wortmann doet haar uitspraken in De Telegraaf. Ondertussen maken ambtenaren zich grote zorgen om hun pensioen.

Delen:
Scholieren in het voortgezet onderwijs kunnen tegenwoordig niet meer zonder goede laptop.. Dat is flinke kostenpost, die veel ouders niet zomaar op kunnen brengen. 
Delen:

Eind 2018 was voorzitter van het ABP Corien Wortmann-Kool nog heel stellig. Indexeren werd misschien lastig, maar van korten op de pensioenen kon in het huidige economische klimaat geen sprake zijn. Toch lijkt het vrijwel zeker te gaan gebeuren.

Delen:

Eén miljard euro. Dit astronomische bedrag hebben deelnemers aan 's lands grootste pensioenfonds ABP laten liggen. Het gaat om niet aangevraagd arbeids­ongeschikt­heidspensioen waar deelnemers recht op hadden. ABP gaat nu alsnog uitkeren.

Delen:

Eens in de vier jaar zijn er waterschapschapsverkiezingen. Doorgaans het moment dat de werkzaamheden onder een vergrootglas komen te liggen. Maar het belangrijke werk, het zorgen voor veilig, voldoende en schoon drinkwater, gaat altijd door. Maar nu stokt de financiering.

Delen:

Een op de vijf jongeren tussen de 18 en de 35 kampt met ernstige betalingsproblemen, zo becijferde het NIBUD. Die cijfers komen overeen met het landelijk gemiddelde.

Delen:

Hoeveel geld mag je uitgeven om extra, maar onzekere inkomsten voor je gemeente en regio te generen? Voor de gemeente Zandvoort is vier miljoen in de periode tussen 2019 en 2022 in ieder geval geen onoverkomelijkheid.

Delen:
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken pompt 72 miljoen in een fonds dat transformatie van leegstaande of slecht benutte bedrijfslocaties naar woningbouw moet stimuleren.
Delen:

ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, heeft in 2018 alle beleggingen in tabak en kernwapenproducenten van de hand gedaan. De verkoop van het deel van dat portefeuille bedroeg 4 miljard euro en past in een nieuwe, duurzamere koers.

Delen:

SchuldenlabNL werd onlangs officieel gelanceerd. Het schuldenlab is een platform waarop verschillende initiatieven hun expertise kunnen delen. 

Delen:

Er zijn zorgen over de financiering van de rechtspraak. Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de Kamer nu per brief geïnformeerd dat het systeem op de schop gaat.

Delen:

Het ABP, het grootste pensioenfonds van de overheid, schrijft over 2018 tot nu toe glansrijke cijfers. Het afgelopen kwartaal kwam het dekkingspercentage tot 104,7%, voor het eerst in bijna 4 jaar weer boven het vereiste niveau. 

Delen:

Er is een nieuwe website online voor gemeentelijke financiën. De website behelst een uitgebreide database en is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Delen:

Als het aan Minister Dekker ligt gaan gemeenten straks de rechter adviseren over bewindvoering.  

Delen:

Gemeenten moeten er rekening mee houden dat ze tot 2023 aanzienlijk minder geld van het rijk krijgen dan eerder geraamd.

Delen:

Gemeenten kwamen vorig jaar 276 miljoen euro tekort voor het uitbetalen van bijstandsuitkeringen. Is het budget wel toereikend?

Delen:
Gemeenten krijgen de komende jaren miljarden extra aan bijdragen van het Rijk.
Delen:
Tilburg gaat experimenteren met een pro-actievere aanpak van het schuldenvraagstuk naast de al bestaande schuldhulpverlening.
Delen:
Gemeenten willen het aantal mensen met probleemschulden substantieel terugdringen via schuldhulpverlening en preventie, maar hebben zelf ook veel te verbeteren.
Delen:

De stijging van de gemeentelijke woonlasten blijven ver onder de inflatie, zo meldt COELO.

Delen:
Gemeenten weten nog steeds niet waar ze financieel aan toe zijn als gevolg van de decentralisaties, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Delen:

De gemeentelijke jaarrekeningen 2016 zijn veel beter op orde dan in 2015, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie.

Delen:
Nederland heeft volgens de Raad van State veel baat bij de euro.
Delen:
Gemeenten krijgen vanaf 2018 honderden miljoenen meer van het Rijk dankzij de extra rijksuitgaven, zo blijkt uit het regeerakkoord.
Delen:
De Ministerraad heeft besloten dat o.a. gemeenten opdraaien voor de kosten van het DigiD-gebruik.
Delen:
Gemeenten lenen minder ondanks de zeer lage rente, zo meldt BNG Bank.
Delen:
De campagne Schuldvrij! moet een einde maken aan de problemen rondom de schuldenindustrie.
Delen:
Voor het eerst deze eeuw houden gemeenten geld over. In 2016 hadden ze een positief saldo van 200 miljoen.
Delen:
Gemeenten krijgen tot 2022 bijna 1 miljard euro extra van het Rijk. Dat blijkt uit de meicirculaire.
Delen:

Een derde van het gemeentelijke apparaat bestaat uit overhead, zo blijkt uit recent onderzoek.

Delen:

Veel gemeenten komen tekort op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen, zo meldt VNG na onderzoek.

Delen:

De lokale woonlasten voor huishoudens stijgen dit jaar nauwelijks, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek door Coelo.

Delen:

Prominenten van de Raad van State willen rust in de financiering van gemeenten en vinden het nog geen tijd voor verruiming van het lokaal belastinggebied.

Delen:

Hoe komen gemeenten een accountant nu grote accountants als PwC, Deloitte en EY de kleine en middelgrote gemeenten de rug toekeren?

Delen:

De financiering van de gemeente is achterhaald en gemeenten moeten meer ruimte krijgen zelf belastingen te heffen, aldus de Raad voor de financiële verhoudingen.

Delen:

Raadsleden mogen geen zitting meer hebben in lokale rekenkamers. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Delen: