Overheden maken slechts beperkt gebruik van de mogelijkheden die sociale media te bieden hebben. Dat komt naar voren uit wetenschappelijk onderzoek van onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kloof verkleinen


Wanneer de overheid echt goed gebruik wil maken van de mogelijkheden van social media, dan moeten er principiële beleidskeuzes gemaakt worden. Nu worden sociale media nog met name ingezet om burgers naar het juiste (traditionele) loket te verwijzen, terwijl social media volgens de onderzoekers de potentie hebben om de kloof tussen burgers en overheid te verkleinen. Meer dan tachtig procent van de burgers maakt gebruik van één of meerdere sociale platforms. Dat biedt mogelijkheden voor tweerichtingsverkeer, snel en laagdrempelig.

Mogelijkheden en beperkingen

De centrale vraag van het grootschalige literatuur- en casusonderzoek was: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van actieve overheidsparticipatie via sociale media? De onderzoekers werkten diverse casussen uit, om inzicht te krijgen in de manieren waarop social media kunnen worden ingezet. Ze keken bijvoorbeeld naar de interactie van (toen nog minister) Frans Timmermans met zijn volgers op Facebook en uitingen op sociale media nadat bekend werd dat Benno L. zich in de gemeente Leiden ging vestigen. Dat resulteerde in een serie interessante factsheets.

Bron: Communicatieonline


Delen: