We weten hoe mensen zich gedragen in het verkeer, waar ze hun informatie vandaan halen en wanneer ze hun belastingaangifte invullen. De vraag is echter: hoe passen we al die kennis toe in de overheidscommunicatie?

Tijdens het congres over overheidscommunicatie in november 2014 gingen Kim Putters, directeur van het SCP, en Marius Buiting, co-auteur van de bestseller ‘Verdraaide organisaties’ en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn, in op de vraag “Wat is wijsheid?”. Want het is voor communicatieprofessionals best lastig om te opereren op het snijvlak tussen wat ze allemaal weten, en wat ze ermee kunnen in de politiek-bestuurlijke omgeving.

Twee werelden

Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk om twee begrippen van elkaar te onderscheiden: de ‘leefwereld’ en de ‘systeemwereld’. Voor burgers in de ‘leefwereld’ is het vaak lastig om de bestuurlijke en bureaucratische wereld van de overheid te doorgronden. Maar ook binnen overheidsorganisaties zelf is het schuren tussen de systeem- en de leefwereld vaak voelbaar.

Verbinden

Communicatie kan een verbindende factor zijn tussen deze twee werelden, betogen beide sprekers. “Wees het bruggenhoofd voor het binnenhalen van informatie over de buitenwereld”, aldus Putters. Buiting vult aan: “Geef niet op de kern van de organisatie bloot te leggen. Want vanuit de bedoeling kun je verbinden.”

Een uitgebreid verslag van het congres is hier te vinden.

Delen: