Veel overheidsorganisaties zijn onder de noemer Factor C hard aan het werk om hun beleid communicatiever te maken. Communicatie in het hart van het beleid. Dat is het doel van het pakket van trainingen, bijeenkomsten, documentatie, modellen en tools waaruit Factor C bestaat.

Factor C is een methodiek die overheidsprofessionals in zeven stappen helpt om communicatief beleid te formuleren, maar ook beter samen te werken en in te spelen op wat er leeft onder diverse doelgroepen. In deze methodiek werken projectleiders, managers en beleidsadviseurs nauw samen met communicatieadviseurs. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat de hele organisatie communicatiever wordt. Factor C mikt op drie doelgroepen:

  • beleidsmakers en communicatieadviseurs bij de overheid
  • projectleiders, adviseurs en onderzoekers in kennisinstellingen
  • communicatieprofessionals bij uitvoeringsorganisaties

Krachtenveldanalyse

Om Factor C succesvol toe te kunnen passen zijn twee vaardigheden van belang. Op de eerste plaats is dat weten wat er speelt. Die kennis is te vergaren met een krachtenveldanalyse op basis van beelden en meningen van belanghebbenden tot de trends en emoties die spelen rondom een dossier. De tweede vereiste vaardigheid is inspelen op wat er speelt. Ook weer op basis van de krachtenveldanalyse stippel je een strategie uit voor het beleid en voor de communicatie over dat beleid. Zo kun je besluiten om kernboodschappen te formuleren en een communicatiekalender op te stellen. Ook daarvoor biedt Factor C praktische methodieken.

Meer praktische informatie over Factor C vindt u hier en hier.

Delen: