Communicatieadviseurs zijn er niet om beleid begrijpelijk te maken, maar om te helpen begrijpelijk beleid te maken. Met dat statement vat Logeion-voorzitter Ron van der Jagt kernachtig samen hoe het vak van communicatieprofessional in essentie verandert.

Nu heeft Van der Jagt het claimen van ‘alle communicatie’ als een exclusief domein van de afdeling Communicatie altijd al krampachtig gevonden. “Maar nu is dat echt verleden tijd. De beroepsgroep staat voor de uitdaging om communicatie als professie nog nadrukkelijker in een strategische advies- en regierol te brengen. Die rol is gericht op kerntaken als bouwen van vertrouwen en legitimatie (reputatie), vermaatschappelijking en verankering in de omgeving (verbinding), het organiseren van dialogen (interactie), de rol van change agent (intern) en het helpen communicatiever maken van beleid en organisatie”, aldus Van der Jagt.

Steeds steviger

De Logeion-voorzitter signaleert tegelijkertijd vier gelijktijdige ontwikkelingen. “Verbreding tot een steeds steviger communicatievak en daarbinnen verdieping en vernieuwing in tal van specialismen, mede dankzij de verbinding met andere disciplines. Deze ontwikkelingen leiden tot een vakgebied met een even breed als veelzijdig en kleurrijk palet aan toepassingen.”

Stormachtige groei

De voorbeelden schudt hij uit zijn mouw. “Bij de overheid zien we dat het terrein van de beleidscommunicatie zich razendsnel vernieuwt met Factor C. Interne communicatie is eveneens een deelgebied dat snel ontwikkelt. En interne social media beleven een stormachtige groei. Wat interne communicatie extra interessant maakt, is de overlap met disciplines als HR en veranderkunde. Op het snijvlak daarvan zien we dat verandercommunicatie zich ontwikkelt tot een serieus specialisme.”

Aardverschuivingen

Maar ook de wereld van mediarelaties en woordvoering staat niet stil, door de aardverschuivingen in het medialandschap en door alles wat online en social is. “Op het terrein van corporate communicatie zien we geavanceerde toepassingen van framing en storytelling en hernieuwde aandacht voor identiteit en authenticiteit. Reputatiemanagement heeft ons vak de afgelopen jaren geholpen om definitief op de bestuurlijke agenda te komen. Reputatiemanagement gaat ook nog eens verder dan communicatie, want het raakt alle aspecten van een organisatie”, aldus Van der Jagt.

Beroepsniveauprofielen

De vele ontwikkelingen waren voor de beroepsorganisatie van communicatieprofessionals. Legio aanleiding om de beroepsniveauprofielen te vernieuwen. Deze nieuwe profielen spelen in op de andere de eisen die vandaag de dag aan communicatieprofessionals worden gesteld. Ze vormen een waardevolle houvast voor organisaties zelf, maar ook voor opleidingsinstituten en werving- en selectiebureaus.

Delen: