Gemeenten beantwoorden e-mails van hun inwoners steeds sneller. Was in 2018 62% in staat een eenvoudige vraag binnen twee dagen te beantwoorden, dit jaar steeg dat percentage naar 86%. Dat becijferde onderzoeksbureau 'Wij verdienen beter'.

De wens naar betere dienstverlening van de overheid kent een breed draagvlak. Zo breed dat het zelfs aan bod kwam in de troonrede. Koning Willem Alexander las op Prinsjesdag: "Vertrouwen in de toekomst hangt ook samen met de kwaliteit van de publieke dienstverlening. De dienstverlening van de overheid moet veel hoger op de agenda." De koning noemde daarbij instanties als de Belastingdienst en het UWV, maar het geldt natuurlijk net zozeer voor gemeenten en andere overheden waar burgers direct mee te maken.

Datalek

Bij het onderzoek wist slechts 14 procent (50 gemeenten) de gestelde vraag niet binnen twee dagen te beantwoorden. Dit zijn vooral kleinere gemeenten, met weinig inwoners. Bij 38 gemeenten bracht een herhaling van de vraag uitkomst. Van een zevental gemeenten werd helemaal geen antwoord ontvangen, ook niet bij herhaling van de vraag. Liefst 77 gemeenten zijn niet per e-mail bereikbaar, maar uitsluitend via een webformulier.

Nu met de komst van de AVG datalekken van (semi-)overheidsinstanties nadrukkelijker aan het licht en in de media komen, ligt ook de privacy van de burger onder een vergrootglas. Het is dan ook positief dat uit dit onderzoekt blijkt dat gemeenten steeds minder onnodige informatie van particulieren vragen en opslaan. Want wat je niet opslaat, kan niet in verkeerde handen komen.

Gender

Naast een test op snelheid werden gemeenten voor het onderzoek benaderd door een mystery-klant die zich Kaya van den Eijnden noemde. Er zijn zowel veel mannen als vrouwen die Kaya als voornaam hebben. Ruim een derde van de gemeenten (36 procent) doet een gokje of Kaya een man of een vrouw is in plaats van een (gender)neutrale aanhef te gebruiken in hun antwoord.

Benieuwd hoe snel jouw gemeente reageert? Bekijk hier of je gemeente op tijd vragen per e-mail beantwoordt.

Bronnen: Wij verdienen beter, Binnenlands Bestuur

Delen: