Als het aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken ligt, ontvangen overledenen niet langer digitale berichten van de overheid in hun inbox. Nu komt dat helaas nog te vaak voor, vaak tot frustratie en verdriet van nabestaanden. 

Aanleidingen voor het voornemen van de CDA-politicus waren Kamervragen van GroenLinks Kamerlid Özütok en een brief van de Nationale Ombudsman. In de brief drong de Nationale Ombudsman er bij de staatssecretaris op aan 'de nodige voortvarendheid te betrachten, door zowel nu aan de slag te gaan met het bieden van de nodige kortetermijnoplossingen, als bij het werken aan de ontwikkeling van verbeteringen voor de lange termijn.'

De staatssecretaris erkent de problematiek maar geeft tegelijkertijd aan dat een oplossing niet voor handen is. Enerzijds omdat het om veel verschillende overheidsinstanties gaat en anderzijds omdat iemands DigiD niet automatisch wordt opgeheven na diens overlijden, maar pas als het drie jaar niet gebruikt is. 

Inmiddels is er een werkgroep in het leven geroepen die meerdere verbeteracties uitwerkt. Doel is onder meer om inzicht te krijgen in de behoeften van nabestaanden. Er worden best practices doorlopen en er komt een verkenning naar de haalbaarheid van de gewenste invulling van een nabestaandenmachtiging, waarbij nabestaanden toegang hebben tot de berichten-box van de overledene. De komende tijd wordt hier verder aan gewerkt, waarna Knops de resultaten bekend kan maken. 

Bronnen: www.nationaleombudsman.nl, NOS, Binnenlands Bestuur

Delen: