Websites en apps van overheden moeten toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap.

 

Websites van (semi-)overheden toegankelijk voor mensen met een handicap

Alle websites en mobiele apps van alle overheden en semi-overheden moeten ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap. Overheidsinstanties zullen worden verplicht om de Europese standaarden voor digitale toegankelijkheid toe te passen. Dit zal wettelijk worden vastgelegd.

Wet in plaats van afspraken

Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. Nu is alleen in afspraken en beleidsregels vastgelegd dat websites bruikbaar moeten zijn voor mensen met een handicap. Wat dat precies betekent is niet duidelijk, want de meeste regels en afspraken hebben het over ‘zo bruikbaar mogelijk.’ Bovendien kunnen websites daarvan afwijken volgens het principe pas-toe-of-leg-uit. Met de nieuwe wettelijke verplichting kan dat niet meer.

Externe websites én intranet

De nieuwe wettelijke verplichting geldt niet alleen voor externe websites. Ook interne intranetten en mobiele apps moeten aan de wettelijk verplichte toegankelijkheid voldoen. Wel blijven er enkele uitzonderingen bestaan, bijvoorbeeld voor reproducties van stukken uit erfgoedcollecties, voor live-uitgezonden geluid of video en online-kaarten.

Invoering in fases

De nieuwe wettelijke regelingen worden in fases van kracht. Vanaf september 2019 gelden ze voor nieuwe websites en vanaf september 2020 voor bestaande websites. Vanaf juni 2021 gelden de regels ook voor mobiele apps.
De nieuwe wet is in lijn met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking waardoor overheden de taak hebben inclusie en participatie van mensen met een handicap te vergroten.

Meeste zorgsites ontoegankelijk

Onlangs bleek uit onderzoek van de Stichting Accessibility dat veel websites van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders nog altijd slecht te gebruiken zijn voor blinden, slechtzienden en doven. En erger, dat bij veel zorginstellingen de toegankelijkheid niet eens op de agenda staat.

Volledig nieuwsbericht

Nieuwsbericht Rijksoverheid Wettelijke plicht: websites en apps van overheid toegankelijk en bruikbaar voor mensen met handicap, 2 februari 2018

Bronnen: VNG, Binnenlands Bestuur, NOS

 

Delen: