Journalisten klagen bij de VNG en de burgemeesters omdat steeds vaker de media geweerd worden uit de raadsvergaderingen.

Journalisten willen vrije toegang tot raadzaal

Steeds vaker worden journalisten de toegang ontzegd tot gemeenteraadsvergaderingen. Reden voor de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren om bij de VNG en het Genootschap van Burgemeesters hun zorgen hierover te uiten.

Media buiten de deur

Het is zo langzamerhand geen uitzondering meer: gemeentebestuurders die menen de media buiten de deur te moeten houden bij raadsvergaderingen en bewonersbijeenkomsten. Dit gebeurde onder meer in Berheze, Kampen, Kaatsheuvel, Geldermalsen en Utrecht. Het kwam zelfs voor dat een burgemeester meende de pers buiten de gemeentegrens te kunnen plaatsen.

Geen liveverslag van raadsvergadering

Ook de gemeente Westland ging zeer ver in het weren van de pers. Eind 2017 mocht actualiteitenprogramma EenVandaag geen opnamen maken in zowel de raadzaal als de wandelgangen van de gemeente. Tegelijkertijd had de lokale omroep RTV West wel toestemming om live verslag te doen van de vergadering. Burgemeester Agnes van Ardenne van Westland vond dat een liveverslag van de raadsvergadering iets anders was dan het maken van een portret van een raadslid, en dat de landelijke tv in haar raadzaal niets te zoeken had.

‘Burgemeesters beperken persvrijheid’

Daarmee maakte de burgemeester een inhoudelijke afweging bij een verzoek tot het maken van opnamen, schrijven NVJ-secretaris Thomas Bruning en voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren Marcel Gelauff in hun brief aan de gemeenten en burgemeesters. En dat, zo vinden zij, is niet aan de burgemeester. “Het mag duidelijk zijn dat een selectie op inhoudelijke gronden door een burgemeester welk medium wel of niet toegang krijgt tot de raadzaal een ernstige beperking van de persvrijheid inhoudt. Het is een inhoudelijke inmenging in de onderwerpkeuze van de media, die een blokkade voor (audiovisuele) media tot de openbare vergadering van de gemeenteraad tot gevolg kan hebben”, schrijven ze.

Zorgen over gemeentelijk persprotocol

De NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren vinden het zorgelijk dat steeds meer gemeenten, waaronder ook Westland, een persprotocol hebben opgesteld, waarin de toegang tot de raadzaal wordt beperkt tot ‘politieke’ verslaggeving en waarin wordt verboden opnamen te maken vanaf de publieke tribune. Dat gemeenten er een orde-protocol op na houden vinden de journalisten geen probleem, maar ‘een orde-protocol kan alleen bedoeld zijn om de orde in en buiten de raadzaal te bewaken en mag nooit verder reiken dan dat specifieke doel’.

Journalisten aan banden

Ook Westland had een protocol waarmee de bewegingsvrijheid van journalisten aan banden werd gelegd. De regels, opgesteld door burgemeester Van Ardenne, zouden donderdag 11 januari worden besproken door de fractievoorzitters, maar het protocol is van de agenda gehaald. Van Ardenne wil er eerst met de pers over praten, zo meldt Omroep West. Het protocol bepaalde onder meer waar camera’s wel en niet mochten staan en dat de burgemeester mag bepalen welke journalisten wel en niet toegang krijgen tot de vergaderzaal, de wandelgangen en de fractiekamers.

Gemeenteraadsverkiezingen

De NVJ en het GvH vragen de VNG en het Genootschap van Burgemeesters heldere instructies te verschaffen om de bewegingsvrijheid van de pers zo optimaal mogelijk te houden binnen de raadzaal en bij alle openbaar toegankelijke gelegenheden waarbij gemeenten betrokken zijn. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart vragen de journalisten om deze instructies zo spoedig mogelijk aan de gemeenten te verschaffen.

Download: NVJ en Nederlands Genootschap van Hoofredacteuren, Brief aan de VNG en het Genootschap van Burgemeesters, 11 januari 2018

Bronnen: NVJ, Binnenlands Bestuur
Delen: