Onderzoekers pleiten voor fonds om lokale media te versterken.

Stimuleringsfonds voor lokale media

De gemeente Leiden zou een stimuleringsfonds moeten oprichten met als doel het versterken van de lokale media en vooral van de kritische functie van de journalistiek. Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden na onderzoek in opdracht van de gemeente Leiden.

Hoge kwantiteit, lage kwaliteit

De onderzoekers vergeleken de kwantiteit en kwaliteit van de Leidse media met die in vergelijkbare gemeenten. Volgens hen scoren de Leidse media relatief hoog op kwantiteit en relatief laag op kwaliteit. De kwaliteit wordt aan de hand van objectieve criteria gemeten. Er is enerzijds gekeken naar de hoeveelheid politiek nieuws, waarbij Leiden relatief hoog scoort. En anderzijds naar de verhouding eenvoudige nieuwsberichten en verdieping. Het onderzoek laat zien dat de Leidse media op dit punt relatief laag scoren. Er zijn nieuwe platforms en kanalen ontstaan, maar in journalistieke kwaliteit is de resultante - volgens de onderzoekers - niet positief.

Betrouwbare en onafhankelijke informatie en lokale identiteit

De onderzoekers betogen dat er geld beschikbaar gesteld zou moeten worden specifiek voor onderzoeksjournalistiek, omdat het belangrijk is dat burgers toegang hebben tot betrouwbare en onafhankelijke informatie. Daarnaast stellen de onderzoekers dat de journalistiek meer doelen dient dan de functie van de waakhond van de democratie. Het zorgt voor het creëren van een gemeenschappelijke lokale identiteit en een gedeeld gemeenschapsgevoel. De onderzoekers stellen dat lokale journalistiek daarom als een bijzondere economische waarde beschouwd zou moeten worden.

Voortbestaan van een pluriform lokaal medialandschap

Wethouder Strijk stelt dat het Leidse college en de gemeenteraad zich zorgen maken over het voortbestaan van een pluriform lokaal medialandschap en het effect daarop in de werking van de lokale democratie. “Hoe beter inwoners, ondernemers en instellingen geïnformeerd zijn over wat er lokaal speelt, hoe meer zij ook zullen participeren en zich zullen inzetten voor de stad. We maken ons zorgen of de lokale media met het huidige verdienmodel deze taak de komende jaren vol kunnen blijven houden. Daarom heeft de gemeenteraad het college gevraagd onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor het opzetten van een stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek.”

Kritische journalistiek en kritische burgers

Het fonds wordt beschouwd als een succes als er meer kritische journalistieke producties geproduceerd worden waar de (samenwerkende) journalisten en media trots op zijn, kritische burgers van deze journalistieke producties opkijken en er op reageren, en de partijen met macht en verantwoordelijkheid (politici, instellingen en bedrijven) zich kritisch gevolgd weten.

Er worden vier voorwaarden voorgesteld aan het fonds:

  1. bestuur op afstand
  2. voldoende geld
  3. ruime looptijd
  4. transparante en lichte procedures
Daarnaast zijn er drie voorwaarden aan de projectvoorstellen:
  1. journalistieke kwaliteit en diepgang
  2. een band met de stad Leiden
  3. voldoende impact en een relatie met bestaande media
Het rapport is aan de Leidse gemeenteraad gestuurd, samen met een brief waarin het college de raad een aantal concrete vragen voorlegt voor verdere uitwerking.

 

Download

Rapport Universiteit Leiden ‘Het versterken van lokale nieuwsmedia

Gerelateerd: Einde proef raadsverslaggever Bronnen: Binnenlands Bestuur, GemeenteLeiden.nl

Delen: