De Handreiking Lokale Media en Informatievoorziening geeft raadsleden tal van mogelijkheden om hun standpunten voor het voetlicht te brengen.

Handreiking Lokale Media en Informatievoorziening

Burgemeesters en wethouders hebben ambtelijke ondersteuning voor hun communicatie. Raadsleden moeten het zelf maar uitzoeken. Geen wonder dat B&W beter in staat zijn de inwoners van hun gemeente te bereiken dan raadsleden. Om raadsleden te helpen om hun standpunten voor het voetlicht te brengen, heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de Handreiking Lokale Media en Informatievoorziening uitgebracht.

Instrumenten voor lokaal nieuws

Actief tweeten, live-uitzendingen maken over besluitvorming, de samenwerking aangaan met een lokale krant. Raadsleden kunnen allerlei instrumenten inzetten om de lokale nieuwsvoorziening te bevorderen. Dat is belangrijk, schrijft minister Plasterk in de handreiking, “want een goede informatie- en nieuwsvoorziening over de overheid is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie.”

Media belangrijk voor democratie

Lokale media hebben een belangrijke rol in het democratisch spel:

  • ze fungeren als waakhond van de lokale democratie,
  • ze informeren waardoor burgers beter in staat zijn hun keuze te maken bij verkiezingen,
  • ze helpen de lokale politici scherp te blijven op hun eigen handelen en te horen wat inwoners hiervan vinden.
Met het toenemend aantal taken waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, wordt dat belang van lokale media alleen maar groter.

Steeds minder lokale media

Maar de lokale media staan onder druk. Het bereik van de lokale en regionale kranten neemt sterk af en de redacties moeten noodgedwongen inkrimpen. Regionale titels verdwijnen en onlangs maakte TMG bekend een kwart van de redacties bij regionale kranten te gaan schrappen. Hoe bereiken raadsleden dan nog hun kiezers en inwoners?

Zelf social media gebruiken

Raadsleden kunnen actief gebruikmaken van social media. Dat kan er toe bijdragen dat de burger in ieder geval enigszins op de hoogte blijft van wat zich op politiek vlak in de gemeente afspeelt. Wekelijkse digitale nieuwsbrieven, gezamenlijke facebookpagina’s, live-uitzendingen over specifieke onderwerpen. Het gat tussen lokale politiek en burger zal gevuld worden door twitterende raadsleden. Maar, zo stelt de handleiding, het kan wel voorkomen dat de dialoog tussen burger en bestuur nog verder afneemt…

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: