Er ligt een nieuwe versie van CASI, het Communicatie Activatie Strategie Instrument voor communicatieprofessionals bij de Rijksoverheid.

CASI: het vernieuwde Communicatie Activatie Strategie Instrument

Er ligt een nieuwe versie van CASI, het Communicatie Activatie Strategie Instrument voor communicatieprofessionals bij de Rijksoverheid. Het instrument is bedoeld voor communicatie om het gedrag van mensen te beïnvloeden en helpt bij het ontwikkelen van een goede strategie. CASI is een praktische richtlijn voor het toepassen van inzichten in gedragsverandering vanuit de sociale wetenschap.

Uitgangspunten CASI

In de nieuwe versie van CASI zijn nieuwe inzichten en aanbevelingen uit de wetenschap verwerkt. Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

  • Hou altijd rekening met het onbewuste in je communicatie. Het impulsieve, onbewuste systeem wat gedrag aanstuurt werkt namelijk altijd.
  • Geef voorrang aan sociaal beïnvloeden. Het gedrag van mensen wordt sterk beïnvloed door hun sociale omgeving. Het is goed om hier met communicatie op in te spelen.
  • Geef voorrang aan emotioneren en laten associëren. Mensen laten zich vaak leiden door emoties en associaties en baseren hun keuzes meer op gevoel dan ratio. Hou hier rekening mee in je communicatie.
  • Zorg altijd voor een concreet en haalbaar handelingsperspectief dat mensen helpt om het gewenste gedrag ook daadwerkelijk uit te voeren.

 

Proces CASI

Naast de uitgangspunten is ook het CASI-proces aangepast. Er is nu meer aandacht voor de inleving in doelgroepen, de strategieën voor gedragsverandering zijn anders ingedeeld en er is meer aandacht voor de uitvoering van de strategie die uiteindelijk wordt gekozen. En was CASI voorheen vooral gekoppeld aan campagnes, de vernieuwde CASI is breder toepasbaar voor communicatievraagstukken voor het oplossen van een gedragsprobleem.

Weten, willen, doen

Communicatiedoelstellingen zijn nog vaak gericht op het veranderen van kennis, houding én gedrag. Maar als je gedrag van je doelgroep wilt veranderen, zijn kennis en houding over een onderwerp veel minder belangrijk dan we denken. Er is een kloof tussen iets weten, het willen en het ook werkelijk doen.

Mensen zijn namelijk behoorlijk irrationeel: we laten ons vaker leiden door emoties, gewoonten en anderen in onze omgeving dan door een puur rationele afweging van kosten en baten. En veel van onze beslissingen nemen we onbewust: het grootste deel van ons gedrag gaat op de automatische piloot. Pas als mensen erg betrokken zijn bij een onderwerp, staan ze open voor informatie en denken ze beter na over wat ze doen. Ook zijn mensen sociaal: we willen erbij horen, niet uit de toon vallen en kijken snel naar anderen als we niet goed weten wat we moeten doen. Wat anderen doen en vinden, is daarom voor mensen belangrijk en kan een zeer grote invloed hebben op het gedrag Het is complex om daar goed met communicatie op in te spelen als je gedrag wilt veranderen. Dit vraagt om een grondige analyse, inleving in de doelgroep en het benutten van inzichten uit de wetenschap. CASI kan hierbij helpen.

CASI is ontwikkeld door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken.

CASI, Communicatie Activatie Strategie Instrument

Bron: CommunicatieRijk.nl

Delen: