De reclamesector wil dat de rechter het opt-in-systeem (ja-ja-stickers) in Amsterdam tegenhoudt.

Reclamesector naar de rechter vanwege reclamesticker

Vertegenwoordigers uit de reclamebranche willen dat de rechter de (on)rechtmatigheid van de invoering van een ja-ja-sticker vaststelt. De gemeente Amsterdam wacht niet op de uitspraak van de rechter en start alvast met de invoering van het opt-in-systeem.

Gemeente Amsterdam passeerde reclamebranche

De gemeente Amsterdam nam in het voorjaar van 2016 het besluit om in Amsterdam een opt-in-systeem voor reclamefolders te introduceren. Volgens MailDB (de vereniging van verspreiders ongeadresseerd reclamedrukwerk) en het KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische ondernemingen) passeerde Amsterdam de branche bij het voorbereiden en aannemen van dit systeem. De branche vindt dit ‘ongepast’.

Alleen bezorging bij opt-inners

Als de invoering doorgaat, mag ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen bezorgd worden op adressen met een ja-ja-sticker op de postbus of voordeur (opt-in-systeem). Dit leidt volgens MailDB tot grote schade voor retailers in Amsterdam die via de folders hun klanten willen bereiken.

‘Slecht voor retail en reclame’

MailDB ziet in het opt-in-systeem negatieve gevolgen voor de economische belangen van retailers en de reclamebranche, maar stelt ook vragen bij de beoogde milieuwinst. Die milieuwinst is gebaseerd op een onderzoek dat door de onderzoekers zelf in twijfel is getrokken. MailDB vindt de maatregel symboolpolitiek met ‘verstrekkende gevolgen voor retailers en reclamebranche’.

Opt-in geldt niet voor h-a-h-bladen

Het steekt de reclamemakers dat de voorgestelde toestemming vooraf geldt voor ongeadresseerde reclame, maar niet voor huis-aan-huisbladen en politieke folders. Gevreesd wordt dat adverteerders hun reclames zullen verplaatsen naar huis-aan-huisbladen.

Bronnen: Financieel Dagblad, Adformatie

Delen: