Finalisten voor de Beste Overheidsorganisatie 2016 zijn DUO, de gemeente Leeuwarden en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Finalisten Beste Overheidsorganisaties 2016

De drie Beste Overheidsorganisaties van 2016 zijn DUO, de gemeente Leeuwarden en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zij zijn de finalisten van de Verkiezing voor de Beste Overheidsorganisatie. Dat maakte jury- en VNG-voorzitter Jan van Zanen onlangs bekend. Volgens hem geven de drie finalisten ‘een mooi divers beeld van innovatie en ontwikkeling bij overheden in Nederland’.

De jury roemt de kwaliteit van de drie finalisten. Niet alleen zijn het open en betrokken organisaties met een relatief groot extern draagvlak, ook spelen ze proactief in op veranderingen en scoren ze relatief hoog als het gaat om bedrijfsvoering, medewerkerstevredenheid en innovatievermogen.

Over DUO

De jury over DUO: ‘DUO heeft mondige klanten en weet hen tevreden te stellen. DUO is continu op zoek naar verbetering en vernieuwing in de dienstverlening. De communicatie via kanalen als Twitter en Facebook is goed op orde. DUO is een ICT-organisatie die de primaire processen goed op orde heeft. Het een vooraanstaande organisatie als het gaat om uitwisseling van studentendata en zet zich in voor internationale mobiliteit van studenten.’

Over Leeuwarden

De jury over de gemeente Leeuwarden: ‘Leeuwarden weet tegen de stroom in ontzettend veel voor haar burgers te bereiken. Leeuwarden staat midden in de samenleving en weet als geen ander in vertrouwen met netwerken te werken. De trots en betrokkenheid intern zijn groot. Leeuwarden weet op een proactieve wijze de gemeentelijke organisatie met alle stakeholders te verbinden.’

Over Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De jury over Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: ‘De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weet een opgave met een grote complexiteit goed uit te voeren en weet daarbij te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is vooruitstrevend als crisisorganisatie voor veiligheidsvraagstukken en kan bogen op goede prestaties en een groot lerend vermogen.’

Uitslag verkiezing op 14 november

De verkiezing van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met de Unie van Waterschappen, Vereniging voor Bestuurskunde, IPO, BZK, ICTU, VNG en KING. De winnaar wordt bekendgemaakt op 14 november 2016 in de Ridderzaal in Den Haag.

Bron: jongeambtenarendag.nl

Delen: