Nederlanders zijn nog niet altijd tevreden over hun contact met de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman.

Ergernissen van burgers

Burgers ergeren zich regelmatig tijdens hun contact met de overheid. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Nationale ombudsman onder ruim 500 Nederlanders. De grootste ergernis is dat ambtenaren niet altijd deskundig lijken om een probleem op te lossen. Een andere grote ergernis is dat mensen vaak niet weten waar ze aan toe zijn. Bijna de helft van de Nederlanders heeft wel eens een probleem gehad met de manier waarop het contact verloopt. Nederlanders waarderen het contact met de overheid gemiddeld met een 6,5.

Burgers willen betere communicatie

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: ‘Nederlanders zijn kritisch en geven de overheid een magere voldoende. De helft van de Nederlanders vindt dat de Nationale ombudsman zich sterk moet maken voor een betere communicatie tussen overheid en burger en voor het sneller oplossen van problemen. Ook hulp bieden aan speciale groepen zoals kinderen, ouderen en sociaal zwakkeren vindt men belangrijk. Dit is een duidelijke boodschap. Er is meer aandacht nodig voor het contact en de relatie met burgers. De overheid moet meer actief luisteren.’

Gradaties van ergernissen

Grootste ergernis is dat ambtenaren niet altijd deskundig lijken om een probleem op te lossen (51%). Of dat mensen vaak niet weten waar ze aan toe zijn (32%) en dat het vaak lang duurt voor je een reactie krijgt op een vraag (29%). Ze vinden het verder frustrerend dat er onvoldoende begrip is voor persoonlijke situaties (28%). Daarnaast geven mensen aan dat ze het belangrijk vinden om zelf te kunnen bepalen op welke manier zij contact leggen met de overheid (83%).

De overheid is er voor de burger

Niet iedereen meldt zijn onvrede over het contact met de overheid. ‘Teveel gedoe’ is een belangrijke reden om niets te doen. Of men verwacht dat een melding geen zin heeft of men weet niet waar men terecht kan. Een kwart is bij het indienen van een klacht vastgelopen. Volgens Van Zutphen kunnen die mensen altijd bij de Nationale ombudsman aankloppen: ‘De overheid is er immers voor de burger.’ Maar omdat niet iedereen de Nationale ombudsman weet te vinden, is er nu een campagne om de bekendheid te vergroten.

Bron: Nationale ombudsman

Delen: