De TaalUnie heeft een update uitgebracht van het boekje ‘Hopende u hiermede van dienst te zijn', een handig hulpmiddel voor ambtenaren.

Tips om ambtelijke taal te voorkomen

Ambtelijk taalgebruik komt nog steeds veel voor. Het is formeel, bureaucratisch, technisch, ouderwets en vaak onbegrijpelijk. Terwijl het nu juist de bedoeling is om zo helder mogelijk iets aan de burger duidelijk maken. De TaalUnie heeft een boekje vol tips voor ambtenaren met de titel ‘Hopende u hiermede van dienst te zijn'. Van het boekje uit 2008 is nu een tweede editie uitgebracht.

Jargon in de ambtenarij

Inschieten, aanvliegen, klankborden, tackelen, okselstuk, zwaluwstaarten, botoxen. Ambtenaren hebben hun eigen taaltje. Dat kan handig en efficiënt zijn, zo lang het beperkt blijft tot onderling gebruik. Maar zodra ambtenaren in contact komen met de buitenwereld, met burgers of bedrijven, moeten ze toch echt overschakelen naar begrijpelijk Nederlands. Naar heldere en toegankelijke taal. ‘Ambtenaren moeten bij het schrijven altijd letten op twee zaken. De teksten moeten administratief-juridisch correct zijn én klantvriendelijk’, aldus de auteurs. ‘Met dit taalgidsje wil de Taalunie ambtenaren niet alleen gevoelig maken voor het belang van helder taalgebruik, maar hun ook een concreet hulpmiddel aanreiken om dat doel effectief te bereiken.’

De bewustmaking rond het gebruik van begrijpelijke taal bij de overheid is een blijvend proces. Het taalgidsje voor de ambtenaar past bij de ondersteuning die de Taalunie op dat vlak biedt, net als de samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Richtlijnen

De belangrijkste richtlijnen in het boekje zijn: leef je in de lezer in, zet de kern vooraan, filter de boodschap totdat het helder is, breng orde in het verhaal en ga op gelijke voet met de lezer om. ‘Straal vertrouwen in de lezer uit. Ga er niet zomaar van uit dat de lezer misbruik zal maken van de overheid. Maatregelen en sancties worden bedreigingen als u ze zonder reden op de lezer loslaat.’

Website Taaladvies

Alle vragen met antwoorden in dit boekje komen uit www.taaladvies.net. Op de website staat veel meer dan in dit boekje. Daarin staan de vragen die het vaakst worden gesteld. De Nederlandse Taalunie heeft dit gidsje samengesteld voor alle ambtenaren die schrijven en is een pleidooi voor helder, toegankelijk en correct schrijven.

Bron: Taaladvies.net

Delen: