Amsterdam houdt een proef met de app Snap de brief. Wie een brief niet begrijpt, maakt een foto en appt deze naar een hulpverlener die uitleg geeft.

Armoede in kaart

Amsterdam heeft weinig kennis van de honderdduizend minima in de stad. Om succesvoller beleid te maken, helpt een groep data-analisten, marketeers en app-bouwers nu bij het in kaart brengen en bestrijden van de armoede. Een van de resultaten is de app Snap de brief.

Honderdduizend minima-huishoudens

De data-, marketing- en app-professionals helpen de gemeente bij het bestrijden van het armoedeprobleem in de stad. Amsterdam kent de honderdduizend huishoudens die rondkomen van uitkeringen en kleine banen slecht. Rechtstreeks contact is uitbesteed aan welzijnsorganisaties. Zo kan het dat Amsterdam jaarlijks 83 miljoen euro uitgeeft aan armoedebestrijding, zonder dat duidelijk is of daarmee de grootste behoeften van de minima in de stad het best zijn gediend.

In kaart brengen minima

Wethouder Arjan Vliegenthart heeft daarom dit jaar 'armoederegisseur' Maureen van Eijk aangesteld. Haar teams moeten de leefwereld van drie specifieke groepen arme Amsterdammers in kaart brengen: licht verstandelijk beperkten in de Molenwijk, werkende minima in de Bijlmer en jongvolwassenen in de Indische buurt. De teams willen antwoord op de vragen: hoe ziet hun leven eruit, hoe komen ze rond, van welke regelingen maken ze gebruik en wie hebben ze om zich heen?

Snap-de-brief-app

De teams zijn ook gestart met de app Snap de brief. Doel van de app is dat mensen foto's maken van de brieven waarover zij vragen hebben, waarna een hulpverlener ze binnen een dag terugbelt. Zo ontstaat er vaker een gesprek over armoede, is de verwachting.

Bronnen: De Volkskrant, Snapdebrief.nl

Delen: