Sinds het rapport ‘In dienst van de democratie’ (2001) investeert de Rijksoverheid structureel in professionalisering van de overheidscommunicatie.

Rijksoverheid investeert in professionalisering overheidscommunicatie

De communicatieprofessionals binnen de Rijksoverheid moeten goed geëquipeerd zijn om de communicatie van en binnen de Rijksoverheid te organiseren, te ondersteunen en uit te voeren. Daarom investeert de Rijksoverheid in de professionalisering van de overheidscommunicatie.

Sinds het rapport In dienst van de democratie van de Commissie Wallage (2001) investeert de Rijksoverheid structureel in professionalisering van de overheidscommunicatie. Die professionalisering gebeurt door de departementen zelf. Ze worden daarbij ondersteund door de Academie voor Overheidscommunicatie van Dienst Publiek en Communicatie. Voor de rijksbrede professionalisering is er het jaarprogramma van de Voorlichtingsraad.

Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheidscommunicatie is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid. De Academie brengt mensen en kennis rond actuele communicatievraagstukken bij elkaar en zorgt ervoor dat die kennis geborgd en verspreid wordt. Dit komt samen in het opleidingsaanbod voor communicatieprofessionals.

Competentieprofielen

Om met elkaar in dezelfde taal te praten over professionalisering en inzetbaarheid heeft de Voorlichtingsraad competentieprofielen beschreven die uitdrukken wat er van de verschillende functies in de communicatiediscipline wordt verwacht. Uitgangspunt van de profielen is het Functiegebouw Rijk (FGR). De profielen beschrijven de complexiteit van de context waarin de communicatieprofessional moet functioneren en de manier waarop hij zijn werk aanpakt. De competenties zijn te vinden in het Competenties van communicatieprofessionals.

Competentiescan

De Academie voor Overheidscommunicatie ontwikkelde samen met Ardis een scan op basis van de competentieprofielen zodat communicatieprofessionals meer zicht krijgen op hun eigen sterke en zwakke punten.

Lees het achtergrondartikel Leve de nieuwe communicatiecompetenties.

Bron: Communicatierijk.nl

Delen: