Citymarketing is meer dan alleen toeristen lokken: het creëren van draagvlak onder bedrijven en bewoners is minstens zo belangrijk.

Citymarketing als verlengstuk van de VVV

Citymarketing is hot. Geen gemeente kan zonder. Maar gemeenten zien citymarketing te veel als instrument om toeristen te trekken. Als een instrument van de aloude VVV. Uit een gezamenlijk onderzoek van Necker van Naem en Binnenlands Bestuur onder ruim 500 raadsleden en 500 ambtenaren blijkt dat veel van hen citymarketing vooral beschouwen als een middel om bezoekers naar de gemeente te trekken. Ruim de helft van de raadsleden vindt dat citymarketing die rol heeft. En bijna de helft van de ambtenaren denkt er precies zo over.

Citymarketing breder dan toerisme

Volgens stedelijk econoom Erik Braun van de Erasmusuniversiteit is dit een volstrekt verouderde visie. Hij vindt dat citymarketing niet beperkt moet blijven tot het aantrekken van toeristen. “Het stimuleren van bedrijfsactiviteiten en het aantrekken en behouden van bewoners zijn minstens zo belangrijk, zeker in krimpgebieden.”

Citymarketingbeleid ook in de begroting

Het zijn vooral (middel)grote steden die een sterk citymarketingbeleid hebben ontwikkeld dat gedragen wordt door de gemeente, bedrijven en bewoners. De meeste ambtenaren en raadsleden zien citymarketing dan ook als een kerntaak van hun gemeente en vinden zelfs dat er een specifieke portefeuille voor citymarketing moet zijn. En bijna de helft van de raadsleden vindt dat citymarketing meer prioriteit moet krijgen. De meeste ambtenaren vinden dat citymarketing expliciet in de gemeentebegroting moet worden opgenomen.

Organisatie van citymarketing

Citymarketing is per gemeente verschillend georganiseerd: intern in de gemeentelijke organisatie of een aparte stichting buiten de organisatie. Ambtenaren en raadsleden vinden beiden dat deze taak beter bij een externe organisatie kan worden ondergebracht. Wel vinden ze dat de regie ervan bij de gemeente hoort te liggen.

Wie is eigenaar van het merk?

Stadseconoom Braun heeft geen voorkeur voor citymarketing binnen of buiten de gemeentelijke organisatie. Wel waarschuwt hij voor gedoe rondom het eigenaarschap van het ‘gemeentemerk’. Als je citymarketing extern organiseert, kan de gemeente de volledige zeggenschap erover kwijtraken. Braun vindt het een gemeentekwestie. “Citymarketing is niets anders dan doelen stellen voor je stad. Wie ben je, waar wil je over een aantal jaren staan en hoe kun je dat het best, met je inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, bereiken.”

Nationale Citymarketing Trofee op 6 juni

Maandag 6 juni wordt tijdens het Nationaal Congres Citymarketing de 7e Nationale Citymarketing Trofee uitgereikt. De nominaties zijn in de categorie boven 100.000 inwoners Rotterdam, Den Haag en Eindhoven en in de categorie tot 100.000 inwoners Helmond, Kampen en Goeree-Overflakkee. Tijdens het congres presenteren Necker van Naem en Binnenlands Bestuur ook het Onderzoek Citymarketing 2016.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, www.nationaalcongrescitymarketing.nl

Delen: