De Unie van Waterschappen dingt mee naar de pensioencommunicatieprijs van Pensioen Bestuur & Management die voor de tiende keer wordt uitgereikt.

Unie van Waterschappen dingt mee naar pensioencommunicatieprijs

De Unie van Waterschappen dingt met de pilot Werk en Geld, goed geregeld?! mee naar de pensioencommunicatieprijs van Pensioen Bestuur & Management (PB&M). Met de pilot heeft de Unie van Waterschappen, samen met pensioenuitvoerder APG en Mijngeldzaken, het plannen van de financiën door medewerkers zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.

Inzicht in financiën

De Unie heeft medewerkers het planningsinstrument van Mijngeldzaken aangeboden. Ruim 500 van hen hebben het ook daadwerkelijk gebruikt. Dit instrument maakt inzichtelijk dat het plannen van financiën altijd relevant is, ongeacht in welke levensfase de medewerker zich bevindt. Op 19 mei worden bij het Pensioensymposium van PB&M de winnaars bekend gemaakt.

Drie categorieën

Het is voor de tiende maal dat de PBM Communicatieprijzen worden uitgereikt. Dit lustrum is aangegrepen om de opzet van de prijzen aan te passen. Het aantal categorieën voor de prijzen is nu beperkt tot drie:

  • Communicatie naar deelnemers, slapers en gepensioneerden.
  • Werkgeverscommunicatie naar deelnemers.
  • Merk- en reputatiebevordering (initiatieven die de positionering en branding van fondsen maar ook van de sector als geheel bevorderen).

Prijs voor pensioencommunicatie

PB&M heeft de pensioencommunicatieprijzen in 2006 ingesteld vanwege de invoering van de nieuwe Pensioenwet met daarin specifieke aandacht voor pensioencommunicatie en toezicht daarop. Het moet de kwaliteit van pensioencommunicatie stimuleren. Inmiddels is het belang van effectieve communicatie alleen maar toegenomen. Afgelopen jaar werd zelfs een speciale Wet pensioencommunicatie van kracht.

Winnaars 2015

Prijswinnaars in 2015 waren:

  • Pensioenfonds Werk en (Re)integratie (categorie: communicatie met deelnemers, gepensioneerden en slapers)
  • Pensioenfonds APF, AkzoNobel (categorie: innovatieve communicatie)
  • TKP Pensioen (categorie: commerciële aanbieders in de pensioenmarkt)
  • Delta Lloyd Pensioenfonds (categorie: toepassing online/social media)
  • Pensioenfonds Zorg en Welzijn (categorie: corporate communication)

Pensioensymposium 19 mei 2016

Het achttiende PBM Pensioensymposium Toekomst pensioenstelsel vindt plaats op 19 mei 2016, 15.00 – 20.30 uur in het Planetarium, Amsterdam Zuid-Oost. Tijdens het symposium worden de communicatieprijzen uitgereikt.

Bron: www.pensioenbestuurenmanagement.nl

Delen: