Naast digitale dienstverlening blijft er nog lange tijd traditionele dienstverlening. Dat zegt minister Plasterk.

Traditioneel naast digitaal

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken verwacht dat veel overheidsorganisaties traditionele vormen van dienstverlening nog geruime tijd zullen gebruiken. Dat antwoordt hij op Kamervragen van Kamerlid Oosenbrug.

Digitalisering gaat senioren te snel

Oosenbrug stelde Plasterk vragen naar aanleiding van berichten over senioren die de digitalisering van de overheid te snel vinden gaan, zoals bleek uit onderzoek van Unie KBO. De minister antwoordt dat veel overheidsorganisaties digitale dienstverlening hebben toegevoegd aan de traditionele vormen van dienstverlening en dat zij die kanalen nog geruime tijd gebruiken. ‘Het is de lijn van alle overheidsorganisaties dat - waar nodig - een alternatief kanaal beschikbaar is voor mensen die niet over middelen voor digitale communicatie beschikken, of die niet digivaardig zijn.’

Alternatieven voor digitalisering blijven nodig

Op de vraag of analoge alternatieven voor minder digitaalvaardige burgers permanent beschikbaar blijven, kon Plasterk geen antwoord geven. Volgens hem is het aan de overheidsorganisaties zelf hoe zij daarmee omgaan. ‘Uiteraard dienen er alternatieven te zijn voor de mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn zelf te communiceren met de overheid of die de middelen niet hebben om thuis zelf digitaal zaken te doen.’

Steeds minder internetlozen

Minister Plasterk voegt aan zijn antwoord toe dat de groep ouderen die niet over internet beschikt flink afneemt. ‘De Unie KBO gaat uit van 1,2 miljoen 65+’ers die geen toegang hebben tot internet. Dat is gebaseerd op de cijfers van het CBS uit 2013. Het CBS komt in 2015 tot 692.270 65+’ers. Dit is een sterke afname.’

Zie ook: Digitalisering gaat te snel

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: