Een actieplan moet ervoor zorgen dat Nederland voldoende windenergie produceert.

Doelstelling Energieakkoord vereist extra inzet

In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 voor 6000 MW aan windmolens op land te hebben staan. Die moeten energie leveren aan circa vier miljoen huishoudens. Uit de Monitor Wind op Land 2015 van het ministerie van EZ blijkt dat dit doel alleen gehaald kan worden met extra inzet. Daarom hebben overheid en betrokken partijen een actieplan opgesteld. Volgens de decentrale overheden en het Rijk leiden deze maatregelen tot de benodigde windparken op land.

Meer draagvlak vereist

In het actieplan is afgesproken om de procedures rondom het realiseren van deze parken te versnellen door een heldere planning en betere ondersteuning van initiatiefnemers. Ook zal geïnvesteerd worden in het vergroten van maatschappelijke acceptatie van windmolenparken.

Tekort van 759 MW windenergie op land

Uit de Monitor Wind op Land 2015 blijkt dat er vorig jaar 425 MW windvermogen is bijgekomen. Daarnaast zijn er projecten die in 2020 in totaal vrijwel zeker 5.242 MW opleveren. Er zijn nu extra inspanningen nodig om de laatste 759 MW aan windmolens voor 2020 te hebben gebouwd.

Strakkere regie provincies

In het actieplan is afgesproken dat provincies een strakkere regie gaan voeren op het proces om een windmolenpark te bouwen. Daarnaast komt er meer ondersteuning aan initiatiefnemers en aan de overheden die hun plannen moeten beoordelen, onder meer via het inzetten van een gebiedsco├Ârdinator. Verder komen er maatregelen om andere problemen op te lossen die de bouw van windmolenparken kunnen vertragen, zoals onduidelijkheid over beperkingen vanuit luchtvaartveiligheid, verstoring van radarbeelden of restricties bij het bouwen op of nabij waterkeringen.

Bronnen: ministerie van EZ, VNG

Delen: