De gemeente Schouwen-Duiveland gaat de regie voeren over buurtwhatsapp-groepen om wildgroei tegen te gaan en de effectiviteit ervan te verhogen.

Wildgroei aan whatsapp-groepen voor de buurt

In Zeeland is er een wildgroei aan buurtwhatsapp-groepen. Vaak overlappen ze elkaar waardoor de effectiviteit afneemt. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland was dat reden om met de politie het beheer van chatgroepen voortaan te controleren.

Ruim 1.300 buurtwhatsapp-groepen

In steeds meer gemeenten worden buurtwhatsapp-groepen opgericht. Er zijn inmiddels ruim 1.300 buurten met een dergelijke whatsapp-groep. Het is een goedkope, laagdrempelige en effectieve manier om de buurt veiliger te maken en de inbraakcijfers te drukken. Iedereen kan echter een groep aanmaken waardoor in sommige buurten meerdere whatsapp-groepen actief zijn en elkaar overlappen.

Overlap maakt whatsappgroep ineffectief

De Provinciale Zeeuwse Courant constateerde dat er vaak meerdere groepen actief zijn voor één gebied. Ook de politie merkt dat er overlap is en dat de groepen niet altijd effectief worden gebruikt. “Mededelingen zijn niet altijd even zinvol en iedereen wil de wijkagent in zijn groep hebben. Sinds de aanhouding van twee inbrekers is het aantal groepen geëxplodeerd. Het moet geen zootje worden”, aldus de politie in de Zeeuwse krant.

Regie in eigen hand

Om zelf de regie te voeren, hebben de gemeente en de politie Schouwen-Duiveland opgedeeld in 35 buurten van elk 1.000 bewoners. Op de website van de gemeente staat een kaart waarop bewoners de voor hun buurt bestemde whatsapp-groep kunnen vinden. De eerste buurtbewoner die zich aanmeldt, wordt groepsbeheerder van zijn buurt. Deze beheerders vormen met de wijkagenten een aparte groep waar beheerders gebruiksaanwijzingen krijgen. Deelnemende bewoners kunnen een sticker op de deur krijgen en in de buurt komen waarschuwingsborden.

De SAAR-methode

De gemeente wil dat de buurtwhatsapp-groep alleen gebruikt wordt voor signaleringen en meldingen. Het moet gaan om ‘afwijkende of verdachte situaties of personen’. In de whatsapp-groep wordt uitgegaan van de SAAR-methode:

  • Signaleer: het zien van een verdachte situatie of persoon
  • Alarmeer: meld de situatie bij de politie of bel 112
  • App: meld de waarneming en of de politie gealarmeerd is
  • Reageer: reageer met aanvullende informatie over de situatie of afhandeling van de melding
Het valt op dat niet iedereen hetzelfde verstaat onder de ‘R’ van de SAAR-methode. Schouwen-Duiveland wil dat het ‘reageren’ beperkt blijft tot whatsappen, andere gemeenten verstaan onder ‘reageren’ dat je naar buiten moet stappen en de verdachte persoon moet aanspreken. Om ieder misverstand uit te sluiten, heeft de gemeente Beverwaard ‘reageren’ vervangen door ‘registreren’.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Schouwen-Duiveland, redactie

 

Delen: