Het ministerie van Binnenlandse Zaken een Beeldwijzer ontwikkeld, een praktische richtlijn voor beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals voor het overbrengen van informatie.

Communiceren met beelden is effectief

Waarom communiceren we met beelden en hoe doe je dat op een goede manier? Welk beeld wil je dat jouw organisatie uitstraalt? En welke visuele uitingsvormen passen daarbij? We leven in een beeldcultuur. Communiceren gaat effectiever met beelden. Want mensen onthouden 80% van wat ze zien, 20% van wat ze lezen en slechts 10% van wat ze horen. Daarom ontwikkelde het ministerie van Binnenlandse Zaken de Beeldwijzer, een praktisch instrument bij het maken van de juiste keuzes voor het overbrengen van informatie.

Wie ben je als organisatie

Iedere organisatie zoekt een passende uitstraling, ook het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de (gewenste) identiteit van het ministerie staan de waarden 'verbinding en betrokkenheid, transparantie, kennis en creativiteit en lef' centraal. Die corporate kernwaarden moeten terugkomen in de beeldtaal, dus in foto’s, iconen, infographics, PowerPoint en animaties. Om deze kernwaarden te vertalen in visuele communicatiemiddelen biedt de Beeldwijzer praktische adviezen.

Afwegingen en praktische tips

De Beeldwijzer helpt medewerkers doordachte keuzes te maken bij het selecteren van beelden en visuele middelen zodat zij de gewenste informatie effectief overbrengen. Ook staan er regels in voor het maken van een goede briefing voor foto’s of visuals. Verder bevat de Beeldwijzer een afwegingskader, praktische tips, voorbeelden en do’s en don’ts. De Beeldwijzer is ontwikkeld voor medewerkers van het ministerie, maar is ook uiterst nuttig en inspirerend voor andere communicatieprofessionals in de publieke sector.

Bron: Communicatierijk

Delen: