Met de publicatie ‘Gereedschap voor gedragsverandering’ wil de Dienst Publiek en Communicatie van de Rijksoverheid communicatieprofessionals een leidraad geven voor overheidscampagnes om gedrag te veranderen.

Instrumenten om gedrag te beïnvloeden

Het werk van communicatieprofessionals, van adviseurs tot woordvoerders, heeft invloed op gedrag. Direct of indirect zijn ze continu aan het sturen. Bewust of onbewust. Maar communicatie gericht op gedragsverandering is lang niet altijd effectief of behaalt niet altijd het gewenste resultaat. De Dienst Publiek en Communicatie van de Rijksoverheid heeft daarom de publicatie ‘Gereedschap voor gedragsverandering’ ontwikkeld.

10 tips voor campagnes gericht op gedragsverandering

De publicatie bevat tien praktische tips voor gedragsverandering die u meteen kunt gebruiken:

  1. Houd het simpel: Eenvoudige informatie wordt beter opgenomen, eerder aangenomen en positiever beoordeeld. Een ingewikkelde boodschap kan juist gewenst gedrag tegenwerken.
  2. Verpak het mooi: Door aansprekende verhalen, gebruik van emoties, aantrekkelijke boodschappers, een pakkende naam en mooie vormgeving, staan mensen meer open voor de boodschap en denken ze er positiever over.
  3. Toon wat gewenst is: Communiceer wat het goede gedrag is of oplevert. Het tonen van ongewenst gedrag kan mensen erin bevestigen dat het ongewenste gedrag blijkbaar normaal is.
  4. Toon herkenbare mensen en situaties: Dit vergroot de kans dat de doelgroep de boodschap accepteert en het gedrag kopieert.
  5. Geef concrete aanwijzingen en tips: De doelgroep kan het gewenste gedrag dan ook echt uitvoeren.
  6. Vermijd ontkenningen: Het impulsieve deel van het brein kan nuances moeilijk verwerken waardoor een goedbedoelde boodschap anders verwerkt kan worden dan u wilt.
  7. Gebruik de sociale omgeving van de doelgroep: Mensen kopiëren het gedrag van hun omgeving en nemen meer van ze aan dan van een organisatie of persoon die ver af staat.
  8. Speel in op emotie: Emoties hebben veel invloed op gedrag. Koppel positieve associaties aan gewenst gedrag en negatieve associaties aan ongewenst gedrag.
  9. Communiceer daar waar het gedrag plaatsvindt.
  10. Houd het lang vol en herhaal: Mensen moeten vaak blootgesteld worden aan een boodschap om te zorgen voor invloed op het gedrag. 

Inhoud van de publicatie

De publicatie bevat ook een overzicht van het gereedschap dat u kunt inzetten bij uw communicatie: werkingsmechanismen die gebaseerd zijn op inzichten uit de sociale wetenschap, bijvoorbeeld priming (oproepen van emoties) en gamification (toepassen van gametechnieken). Daarnaast is er een instructie voor het gebruik van het Campagne Strategie Instrument voor het ontwikkelen van een strategie.

U kunt de publicatie 'Gereedschap voor gedragsverandering' downloaden via Communicatierijk.nl.

Bronnen: Communicatierijk.nl, Gereedschap voor gedragsverandering

Delen: