Overheden stellen steeds meer informatie beschikbaar via de website data.overheid.nl. In 2015 is het aantal datasets dat overheden hebben geplaatst verdubbeld van 3.150 naar ruim 7.100. De openbare gegevens zijn vrij toegankelijk en te gebruiken. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Informatie beter benutten

Voor de samenleving zijn open data belangrijk. Burgers, instellingen en bedrijven kunnen de datasets gebruiken voor eigen doelen zodat de informatie beter benut wordt. Soms dient het ook een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld voor weerapps, reisplanners en scholen. Sinds kort staat ook de inkoopinformatie van de Rijksoverheid op de site.

Met de open data wil het kabinet zoveel mogelijk overheidsgegevens ontsluiten en van waarde laten zijn voor de samenleving. Zo werken verschillende ministeries, ICT-bedrijven en de wetenschap samen in het Doorbraakproject Open Geodata om vraag en aanbod van bijvoorbeeld agro-food en bouw beter met elkaar te verbinden. Met de Zonatlas kunnen burgers de geschiktheid van hun woning voor zonnepanelen checken.

Haarlem Open Data

Nederland is momenteel de vijfde meest open overheid. Naast de Rijksoverheid zijn ook gemeenten actief met open data. Een voorloper op dit gebied is de gemeente Haarlem die het Open Dataportaal heeft opgezet. Via het portaal kan iedereen open datasets raadplegen en downloaden. Hiermee wil Haarlem niet alleen de gegevens beter benutten, maar zich ook een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid tonen.

Smart city

Volgens de Haarlemse wethouder Jeroen van Spijk krijgen inwoners door de open data een betere informatiepositie waardoor gemeente en burgers op een veel gelijkwaardiger niveau met elkaar kunnen communiceren. Als voorbeeld noemt hij de buurtbegroting waarin bewoners kunnen zien wat de overheid doet in een wijk en waar geld aan wordt besteed. Burgers kunnen met ideeën komen om het anders te organiseren. Maar ook kunnen open data de gemeentelijke serviceverlening verder helpen. “Als er een stoeptegel scheef ligt of er veel klachten zijn over één thema in een bepaalde wijk, dan kun je als ambtelijke organisatie bedenken daar iets extra’s te doen in plaats van alleen de scheefliggende stoeptegels recht te leggen.” Haarlem is volgens hem hard op weg een smart city te worden. Belangrijk in het proces is een cultuur te krijgen waardoor betrokkenen de toegevoegde waarde zien van deze ontwikkelingen.

Bronnen: ANP, Ministerie van Binnenlandse Zaken, www.platformoverheid.nl

Delen: