Gemeenten moeten veel meer doen om hun burgers te informeren over de regels en mogelijkheden die er zijn om langer zelfstandig wonen te bevorderen, vindt Marnix Norder van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig wonen (AJT). De informatie die nu op gemeentelijke sites te vinden is, is ronduit slecht.

Formulier

Norder ziet nog vaak gemeentelijke websites die nauwelijks informatie verstrekken. “Als u een vraag heeft, maak dan een afspraak met het zorgloket”, bijvoorbeeld. Of “Heeft u een aanpassing in huis nodig, vul dan dit formulier in om te zien of u in aanmerking komt”. Dat wekt vaak verkeerde verwachtingen en kost veel tijd, vindt Norder. “In de praktijk blijkt vaak dat mensen simpele aanpassingen aan huis als een valbeugel in de douche zelf moeten betalen. Zet dat dan op de site. Dat scheelt tijd en dan wek je geen verkeerde verwachtingen.” Ook grotere aanpassingen aan woningen moeten mensen met een redelijk pensioen uiteindelijk vaak zelf betalen. “Zet op de site dat mensen met een inkomen van bijvoorbeeld 30 duizend euro pas in aanmerking komen voor een vergoeding vanaf een bepaald bedrag. Dan kunnen mensen zelf beslissen of ze het aanvraagcircuit ingaan of niet. Dan kun je ook nog schrijven dat mensen die het zelf moeten betalen bijvoorbeeld hulp kunnen krijgen.”

Toolkit

Om gemeenten een handje te helpen is onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken een toolkit ontwikkeld waarmee gemeenten eenvoudig de juiste informatie op de site kunnen zetten. Daarin komen vragen aan bod als “wat kunt u zelf doen bij woningaanpassingen” of “wat komt er kijken bij de realisatie van een mantelzorgwoning”. De teksten kunnen aangepast worden aan de lokale situatie.

Blijverslening

Mensen met een eigen huis die woningaanpassingen zelf moeten betalen maar daar het geld niet voor hebben, kunnen een ‘blijverslening’ krijgen bij de gemeente. Een goede ontwikkeling, vindt Norder. “Banken geven vaak geen hypotheek meer aan deze mensen, maar het is echt vaak een probleem. Mensen hebben overwaarde op hun huis maar kunnen niet bij dat geld dat in stenen zit.”

Weinig doordrongen

Zowel gemeenten als woningcorporaties doen nog niet genoeg voor deze ouderen, vindt Norder. “Ze leunen nog vaak achterover en zeggen “kijk eens wat ons is aangedaan met de wetgeving, we mogen niets meer”. Terwijl ze niet bezig zijn met het feit dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en dus langer in hun woningen blijven. Daar moeten ze iets mee, want die oudere mensen hebben aanpassingen nodig. Sommigen pakken dat goed op, maar veel mopperen alleen maar dat de regels uit Den Haag ze niet zinnen.”

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: