Slechts zeven procent van de gemeentewebsites voldoet aan de verplichte webrichtlijnen voor toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Dat blijkt uit onderzoek van het College van de Rechten van de Mens. Opvallend is dat vooral kleine gemeenten een toegankelijke website hebben. Van de grote gemeenten is Tilburg de enige die voldoet.

Digitaal loket


Aan de campagne werken vijf oogpatiëntenorganisaties mee. Walter van Opzeeland, themacoördinator Digitale Toegankelijkheid bij de Oogvereniging licht toe: “De gemeente krijgt steeds meer taken. Denk maar aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van deze wetten is zelfstandig meedoen. Daarom moeten informatie en diensten goed toegankelijk zijn voor iedereen. Júist die van gemeenten. En zeker nu gemeenten steeds meer gebruik maken van het digitale loket.”

Voorbeeldmail


Het doel van de campagne is dat online toegankelijkheid hoog op de agenda komt van alle gemeentes in Nederland en dat gemeentewebsites toegankelijk worden voor iedereen, inclusief mensen met een (visuele) beperking. “Doordat we gemeentes actief gaan benaderen, wordt pas echt duidelijk hoe urgent het probleem is”, vult Van Opzeeland aan. “We hopen dat zo veel mogelijk mensen uit onze achterban hun gemeente gaan benaderen. Want hoe meer mensen meedoen, hoe beter we gemeentes kunnen aansporen om de toegankelijkheid van hun website te verbeteren.” Om het mensen gemakkelijk te maken hun gemeente aan te spreken, is op de site van de Oogvereniging een voorbeeldmail te vinden die blinden of slechtzienden naar hun gemeente kunnen sturen wanneer ze problemen ondervinden met de website.

Bron: www.oogvereniging.nl

Delen: