De Rijksoverheid heeft een nieuwe anti-discriminatiecampagne gepresenteerd. Het thema van de campagne is ‘Zet een streep door discriminatie’.

Een eerste serie tv-spots van de campagne wijst op artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat in Nederland discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan. In een tweede serie spots en in ander campagnemateriaal zetten bekende Nederlanders een streep door het woord discriminatie. Daarmee sporen zij de rest van Nederland aan om ook zo’n statement te maken. Online kan iedereen zijn eigen poster, banner of afbeelding voor social media maken. Ook bedrijven, organisaties en gemeenten kunnen de campagne ondersteunen en materiaal maken met de naam of logo van hun organisatie. Al het campagnemateriaal is hier beschikbaar: http://toolkit.discriminatie.nl/

Deelcampagnes


De campagne wordt ondersteund door een nieuwe publiekswebsite, discriminatie.nl. Deze site wijst mensen die gediscrimineerd worden de snelste weg om melding doen. Daarnaast biedt de site informatie en antwoord op verschillende vragen. Daarbij beperkt de campagne zich niet alleen op discriminatie op afkomst, maar ook op discriminatie op leeftijd, geslacht, godsdienst, handicap/chronische ziekte en seksuele gerichtheid. Hiervoor komen deelcampagnes.

Delen: