De gemeente Rotterdam wil alle uitgaven van de gemeente online zetten. Het gemeentebestuur heeft hiertoe een motie van D66 aangenomen. Door dit besluit is een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) straks niet meer nodig om uit te vissen waaraan de gemeente het geld uitgeeft.

In een proef zet de gemeente de financiƫle gegevens online. Dat kan gaan van de uitgaven voor nieuwe lantarenpalen tot de declaraties van taxiritjes door ambtenaren of raadsleden. Wie nu inzage wil in de gemeentelijke geldstromen moet daar vaak een formeel WOB-verzoek voor indienen. Zo'n procedure kan weken of maanden duren.

Initiatief


Het initiatief komt van D66-raadslid Samuel Schampers. Volgens hem hebben burgers het recht om te zien waar hun overheid geld aan uitgeeft. Bovendien zou, volgens Schampers, meer inzicht de burger beter in staat stellen invloed uit te oefenen op de keuzes die de overheid maakt. Daarnaast worden burgers zo ook meer betrokken bij het lokale bestuur en is de verwachting dat zij 'verbeteringen, oplossingen en innovaties voor stedelijke problematiek' zullen aandragen.

Voorkomen WOB-verzoeken


Het initiatief kan ook leiden tot minder WOB-verzoeken. Steeds meer gemeenten klagen over 'oneigenlijk' gebruik van de WOB. Kwaadwillende en soms professionele indieners hopen dat hun verzoek over het hoofd wordt gezien of niet op tijd wordt beantwoord, zodat ze een dwangsom kunnen eisen. Het beantwoorden van WOB-verzoeken kost sommige gemeenten honderdduizenden euro's per jaar aan arbeidskrachten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat de jaarlijkse kosten van het misbruik op 8 tot 14 miljoen euro.

Aanpassing wet


Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken erkent het misbruik van de WOB. Plasterk stuurde eind 2014 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, waarin de WOB wordt losgekoppeld van de Wet dwangsom. Bestuursorganen moeten wel tijdig blijven reageren op informatieverzoeken van burgers. Als zij dat niet doen kan de verzoeker naar de rechter stappen.

Bronnen: ANP, redactie
Delen: