Overheden laten de mogelijkheden van sociale media links liggen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Potentie sociale media

Het onderzoek stelt dat de overheid sociale media op allerlei terreinen kan inzetten, 'zoals informeren, adviseren, meebeslissen, raadplegen, co-produceren en voor interne communicatie tussen ambtenaren'. Toch gebeurt dit maar heel beperkt. Overheden zetten sociale media vooral in om burgers naar het juiste (traditionele) loket door te verwijzen. Volgens de onderzoekers hebben sociale media de potentie om de kloof tussen overheid en burgers te verkleinen: ze maken contact laagdrempelig en maken het mogelijk snel in twee richtingen te communiceren. Bovendien gebruikt ruim tachtig procent van de burgers een of meerdere sociale media.

Vele mogelijkheden

Volgens de onderzoekers zijn er voldoende mogelijkheden. Dat vereist wel beleidskeuzes. Want 'het goed benutten van deze mogelijkheden is niet zo eenvoudig. In de sociale media begeeft de overheid zich namelijk niet op het eigen technologische domein, maar op platforms van commerciƫle partijen met eigen doelen en belangen. Op deze platforms heeft de overheid geen controle over de manier waarop informatie verspreid wordt. Verder zijn er strikte richtlijnen voor ambtenaren om geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie te delen, ook al doen burgers dat soms zelf wel', zo schrijven de onderzoekers. Nijmegen en Amsterdam onderzochten ook het gebruik van sociale media. Daaruit bleek dat de gemeente Nijmegen sociale media nog niet volop benut en dat bewoners van Amsterdam de interactieve mogelijkheden van sociale media erg op prijs stellen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: