Antibioticaresistentie is een grote bedreiging van onze volksgezondheid. Daarom is het ministerie van VWS bezig met het opstellen van beleid om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Daarbij zijn zowel dierenartsen als 'mensenartsen' betrokken, omdat vooral in de veeteelt veel antibiotica worden gebruikt. Met het nieuwe beleid loopt Nederland internationaal gezien voorop op het gebied van het voorkomen van antibioticaresistentie.

Strip


Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor een publiekscampagne. De campagne 'Ziekmakers zie je niet' uit 2014 krijgt een vervolg, maar er wordt ook een nieuw middel ingezet om alle Nederlanders bewust te maken van de gevaren van antibioticaresistentie: een speciale strip van Suske & Wiske, met in de hoofdrol Tante Biotica. De stripboeken komen in de wachtkamers van huisartsen te liggen, zodat patiënten ervan doordrongen raken dat ze niet bij elke griepje om een antibioticakuur moeten vragen.

België


In België – waar overigens drie keer zoveel antibiotica worden gebruikt als in Nederland – is de strip al sinds eind vorig jaar te vinden in wachtkamers. De publiekscampagne is daar nog verder versterkt met onder meer een website en diverse apps en games voor kinderen.
Delen: