Raadsleden hebben via de krant meer bereik dan via sociale media, zo blijkt uit het rapport Democratie Dichterbij.

Meer bereik via de krant dan via sociale media

Raadsleden hebben met berichtgeving in de krant meer bereik dan met berichtgeving via sociale media. Dat blijkt uit het rapport ‘‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016'' door Stichting Kiezersonderzoek Nederland. De kwaliteit van de informatie die door lokale politici via sociale media wordt gegeven is volgens hen vrij laag. Ook volgen maar weinig mensen lokale politici op sociale media.

Kennisvragen over lokale politiek

Van de ondervraagde inwoners leest veertig procent - naast gratis huis-aan-huisbladen - nog een nationale of regionale krant. Zo’n 44 procent verneemt het lokale nieuws ‘vaak’ of ‘bijna altijd’. Slechts een kwart van de bewoners doet dit zelden of nooit. Uit vragen over het lokale bestuur, waarbij onder meer gevraagd werd naar de naam van de burgemeester en het raadslidmaatschap van wethouders, blijkt bovendien dat lezers van een krant het eerder juist hebben dan degenen die alleen gratis nationale, regionale of lokale kranten lezen.

Jongeren amper geïnteresseerd in lokaal bestuur

Uit het rapport blijkt dat jongeren weinig interesse hebben in het lokale bestuur. Of politici op sociale media te volgen zijn, lijkt daarbij weinig invloed te hebben. Slechts 5 procent van de respondenten volgt lokale politici op sociale media als Facebook, Twitter of Instagram. Deze volgers zijn vooral de hoger opgeleide respondenten tussen de 25 en 44 jaar, die ook vaker deelnemen aan discussies over lokaal bestuur. Raadsleden lijken daarom voor bereik via regionale en lokale kranten en bladen meer succes te hebben dan met sociale media.

Verklaringen voor desinteresse sociale media

Voor het geringe gebruik van sociale media zijn volgens de onderzoekers twee verklaringen. 'Ten eerste kan dit te maken hebben met het aanbod. Mogelijk levert het volgen van lokale politici weinig meerwaarde op. Misschien is de kwaliteit van hun sociale mediagebruik relatief laag.' Ten tweede kan het lage bereik volgens de onderzoekers te maken hebben met de lage vraag naar lokale informatie op sociale media.

Lokale politiek en betrokkenheid

Het rapport ‘Democratie Dichterbij’ geeft weer wat burgers vinden van hun gemeentebestuur, hoe groot de lokale betrokkenheid is, welke groep burgers participeren in de lokale democratie en welke veranderingen er al zichtbaar zijn door de decentralisatieoperaties.

Rapport Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Raadslid.nu

Delen: