De overheid werd onlangs door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt voor de televisiespotjes over het nieuwe zorgstelsel. Die zouden te rooskleurig zijn en geen realistisch beeld van de nieuwe situatie schetsen. Hoe kan het beter?

Angela Wallerbos is één van de professionals die via USG Marketing, Communication & Sales Professionals wordt gedetacheerd bij overheidsorganisaties. "Ten tijde van deze overheidscampagne werkte ik bij de gemeente Arnhem, waar ik betrokken was bij de communicatie van de gemeente over de veranderingen in de zorg. Ik vond persoonlijk de spotjes die het Rijk uitzond, ook wel erg rooskleurig. Bij de gemeente Arnhem was de boodschap omtrent de zorg: we nemen onze verantwoordelijkheid voor goede zorg, maar daarvoor is wel minder geld beschikbaar. Het moet dus anders, maar wie zorg nodig heeft, kan daarop blijven rekenen. De campagne 'Zo doen we het in Arnhem' werd hierbij ingezet.

Ik denk dat de overheidscampagne, als die er iets anders uit had gezien, een veel beter effect had gehad. De boodschap mag best zijn dat er meer gevraagd wordt van mensen die zorg nodig hebben en hun omgeving, maar dat de overheid wel als achtervang overeind blijft En een subboodschap zou dan kunnen zijn: we moeten meer voor elkaar klaarstaan. Dit betekent dan niet direct vrijwilliger of mantelzorger worden, want met iets kleins kun je al veel voor een ander betekenen. Bijvoorbeeld een boodschap halen voor de buurvrouw of vriendjes van kinderen meenemen naar school.

Overigens heb ik zelf niet gemerkt dat de inwoners van Arnhem in de war raakten doordat ze de rooskleurige spotjes van de overheid zagen en vervolgens met de meer realistische benadering van de gemeente Arnhem zelf in aanraking kwamen. De mensen die al zorg hadden, werden door de zorginstantie of de gemeente op de hoogte gesteld van de veranderingen in hun eigen situatie. Bij de gemeente Arnhem zijn wijkteams geintroduceerd met deskundige coaches die samen kijken welke zorg nodig is en hoe dit het beste georganiseerd kan worden.

Ik denk dat het leerpunt uit deze campagne is dat je realistisch moet blijven in je communicatie. Schep geen hoge verwachtingen, maak het niet te rooskleurig. Zeker de overheid kan zich dat niet permitteren. Anders lijkt het al snel op propaganda en dat is wel het laatste wat je wilt."
Delen: