Overheidsexpertise.nl is een portal die inspireert met innovaties op het gebied van de inzet van expertise binnen de overheid. Dit kennisplatform behandelt de laatste inhoudelijke ontwikkelingen over overheidscommunicatie aan de hand van feiten en opinies in de vorm van achtergrondartikelen, interviews, columns, videofilms en infographics.

Journalisten en overheid doen er goed aan ramen en deuren open te gooien en het rookgordijn op te trekken. Dat is in het kort het betoog wat Michel van Baal, persvoorlichter bij de TU Delft, hield in de Volkskrant.

Delen:

Eind november vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de toekomst van het medialandschap in Nederland. Daarbij werd duidelijk dat als het om kwaliteitsjournalistiek gaat de twee belangrijkste partijen lijnrecht tegenover elkaar staan.

Delen:

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft zichzelf in een lastig parket gebracht. Actualiteitenrubriek Nieuwsuur en Trouw hadden in het kader van de wet openbaar bestuur (WOB) documenten opgevraagd bij het ministerie. De tekst bleek staatsgeheime informatie te bevatten.

Delen:

Als het aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken ligt, ontvangen overledenen niet langer digitale berichten van de overheid in hun inbox.

Delen:

Gemeenten moeten de diensten en online procedures voortaan in minimaal één andere taal gaan aanbieden.

Delen:

Ruim twee maanden na de invoering van de AVG blijkt dat veel overheidsinstanties moeite hebben om te voldoen aan de nieuwe regels.

Delen:
Moet de Nederlandse overheid Facebook na het dataschandaal met Cambridge Analytica nog wel gebruiken voor overheidscommunicatie?
Delen:
Alle overheden moeten sinds 25 mei voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar zijn ze dat wel?
Delen:
Driekwart van alle Nederlanders bezocht in 2017 een website van een overheid, vooral om informatie te zoeken. Dat meldt het CBS.
Delen:
Nederlanders zijn bezorgd over nepnieuws en worden daar onzeker van. Maar ook de overheid vreest het verschijnsel en komt met maatregelen. Of toch niet?
Delen:
Websites en apps van overheden moeten toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap.
Delen:
Journalisten klagen bij de VNG en de burgemeesters omdat steeds vaker de media geweerd worden uit de raadsvergaderingen.
Delen:
Twitteren door wijkagenten leidt niet tot een veiliger gevoel bij de burger, zo blijkt uit onderzoek.
Delen:
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil samen met de media het verspreiden van nepnieuws tegengaan.
Delen:
Nieuwe inwoners van vier steden kunnen hun verhuizing online doorgeven aan hun gemeente via MijnOverheid.
Delen:
Logeion heeft vier nieuwe communicatietrends gepubliceerd voor communicatieprofessionals en de organisaties waarvoor zij werken.
Delen:
Er is onduidelijkheid of gemeenten WhatsApp mogen gebruiken voor communicatie met hun burgers.
Delen:
Amsterdam stapt over naar genderneutraal taalgebruik. De hoofdstad wil inclusief zijn en staat daarin niet alleen…
Delen:
Ruim 60 procent van de overheidsdomeinen houdt zich aan de standaarden voor veilige e-mail en veilig internet. In 2015 was dat nog 35 procent.
Delen:
Lokale media is geen overheidstaak. Dat is de opvatting van staatssecretaris Dekker.
Delen:

De Galjaardprijs 2017, de beste campagne binnen de publieke communicatie, is voor Zuyderland live!, een medische operatie via Facebook.

Delen:

Onderzoekers pleiten voor fonds om lokale media te versterken.

Delen:

Overheidsinstanties verzamelen zoveel mogelijk informatie om compleet te zijn. Dat hindert de burger, aldus de Nationale ombudsman.

Delen:

Hoe voer je als kandidaat-raadslid succesvol campagne? Laat je inspireren door het boekje ‘Bijvoorbeeld Hart - Campagne voeren voor lokale verkiezingen’.

Delen:

De Handreiking Lokale Media en Informatievoorziening geeft raadsleden tal van mogelijkheden om hun standpunten voor het voetlicht te brengen.

Delen:

Er ligt een nieuwe versie van CASI, het Communicatie Activatie Strategie Instrument voor communicatieprofessionals bij de Rijksoverheid.

Delen:

Overheidswebsites zonder een https-verbinding zijn niet automatisch onveilig, stelt minister Plasterk. Toch gaat hij de sites verplichten een https-verbinding te gebruiken.

Delen:

De reclamesector wil dat de rechter het opt-in-systeem (ja-ja-stickers) in Amsterdam tegenhoudt.

Delen:

Veel overheidswebsites gebruiken geen beveiligde https-verbinding, zo blijkt uit een recente analyse.

Delen:

De sites van VVD, SGP en Denk overtreden de cookiewet, zo meldt tv-programma Nieuwsuur.

Delen:

Raadsleden hebben via de krant meer bereik dan via sociale media, zo blijkt uit het rapport Democratie Dichterbij.

Delen:

Als een project omstreden is, moeten gemeenten beter communiceren met omwonenden, aldus de Nationale ombudsman.

Delen:

Finalisten voor de Beste Overheidsorganisatie 2016 zijn DUO, de gemeente Leeuwarden en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Delen:

Nederlanders zijn nog niet altijd tevreden over hun contact met de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman.

Delen:

Onderzoeker Tirza Cramwinckel vindt herijking nodig van de regel dat burgers geen rechten kunnen ontlenen aan informatie van de website van de Belastingdienst.

Delen:

De nieuwe marketingstrategie om buitenlandse toeristen naar ons land te lokken gaat uit van Nederland als één grote stadstaat: Holland City.

Delen:

De campagne #zohoog van Rijkswaterstaat heeft de Golden World Award van de International Public Relations Association (IPRA) gewonnen.

Delen:

De TaalUnie heeft een update uitgebracht van het boekje ‘Hopende u hiermede van dienst te zijn', een handig hulpmiddel voor ambtenaren.

Delen:

Amsterdam houdt een proef met de app Snap de brief. Wie een brief niet begrijpt, maakt een foto en appt deze naar een hulpverlener die uitleg geeft.

Delen:

Steeds meer gemeenten gebruiken WhatsApp als een van hun communicatiekanalen. Ook Lelystad begint een proef.

Delen:

Sinds het rapport ‘In dienst van de democratie’ (2001) investeert de Rijksoverheid structureel in professionalisering van de overheidscommunicatie.

Delen:

In 2015 werden de grotere campagnes van de Rijksoverheid gewaardeerd met een 7,3. Dat blijkt uit de Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2015.

Delen:

Steeds meer gemeenten gaan over op vloggen om jongeren aan te spreken.

Delen:

Amsterdam is het meest verleidelijke merk. De hoofdstad laat daarbij topmerken als Tesla, YouTube en Google achter zich.

Delen:

Een ludieke campagne in de gemeente Den Bosch is vroegtijdig gestaakt. De boodschap viel niet bij iedereen in goede aarde.

Delen:

Citymarketing is meer dan alleen toeristen lokken: het creëren van draagvlak onder bedrijven en bewoners is minstens zo belangrijk.

Delen:

De digitale overheid ontwikkelt zich steeds verder, maar het gebruik van overheidswebsites stagneert.

Delen:

SIRE heeft, naast het negatieve advies van het Trimbos-instituut, ook het afwijzende oordeel van Jellinek en VWS over de massamediale xtc-campagne in de wind geslagen. Dat meldt Communicatie.nl.

Delen:

Nu de ambities van het rijk op het gebied van laaggeletterdheid achterblijven, kunnen gemeenten meer doen om het probleem aan te pakken.

Delen:

De Unie van Waterschappen dingt mee naar de pensioencommunicatieprijs van Pensioen Bestuur & Management die voor de tiende keer wordt uitgereikt.

Delen:

Dierenartsen informeren bezoekers over het gebruik van antibiotica via een Suske en Wiske-poster en het stripalbum Tante Biotica.

Delen:

VNG heeft een nieuwsapp met dagelijks nieuws over gemeenten, de VNG en de landelijke politiek.

Delen:

Op 21 april weten we welk project de Galjaardprijs 2016 krijgt voor de beste publieke communicatie. Er zijn vijf nominaties.

Delen:

Naast digitale dienstverlening blijft er nog lange tijd traditionele dienstverlening. Dat zegt minister Plasterk.

Delen:

Een actieplan moet ervoor zorgen dat Nederland voldoende windenergie produceert.

Delen:

De gemeente Hellendoorn bestrafte de afgelopen drie jaar zeven ambtenaren wegens overtreding van de integriteit. De gemeente bracht dit niet zelf naar buiten. We weten het dankzij de krant.

Delen:

De meeste ouderen vrezen de toenemende digitalisering van overheidsdienstverlening niet bij te kunnen benen. Dat stelt seniorenorganisatie Unie KBO.

Delen:

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat de regie voeren over buurtwhatsapp-groepen om wildgroei tegen te gaan en de effectiviteit ervan te verhogen.

Delen:

De Mediawet van staatssecretaris Dekker haalt het niet in de Eerste Kamer. Dekker moet zijn wet flink aanpassen en terug naar de Tweede Kamer.

Delen:

Het COA heeft ook dit jaar veel extra opvangplaatsen nodig voor mensen die asiel aanvragen. Dat vraagt veel van de gemeenten en van de communicatieafdelingen.

Delen:

Eindhoven werkt aan de smart city en koppelt die ambitie aan de participatiesamenleving. De techstad worstelt daarbij met het betrekken van de burger en het ontwikkelen van de verhaallijn: wat is de smart city en waarom zouden burgers hier actief aan meedoen?

Delen:

Town hall meetings zijn goede gelegenheden voor bestuur en politiek om specifieke groepen of bewoners in een informele sfeer te ontmoeten. Maar hoe organiseer je een succesvolle meeting? Een whitepaper en een infographic geven tips en adviezen.

Delen:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken een Beeldwijzer ontwikkeld, een praktische richtlijn voor beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals voor het overbrengen van informatie.

Delen:

Nederland loopt in Europa voorop als het gaat om digitale dienstverlening door de overheid. In 2017 moet iedereen zijn zaken digitaal met de overheid kunnen afhandelen. De Nationale ombudsman waarschuwt voor een te grote focus op digitalisering van overheidsdiensten. Er moet altijd een alternatief voor burgers openblijven.

Delen:

Gebrek aan lokale journalistieke belangstelling bracht de raadsfracties tot het aanstellen van een eigen gemeenteraadsverslaggever in Heerenveen. Die proef stopt na een jaar. Er was geen belangstelling van de media voor de aangeboden stukken.

Delen:

De opvang van vluchtelingen was het centrale thema van de nieuwjaarstoespraken door provinciale en lokale bestuurders. Daarbij waren er verschillen in toon, inhoud en vorm. Steeds vaker klinkt de roep om kleinschalige opvang.

Delen:

Met de publicatie ‘Gereedschap voor gedragsverandering’ wil de Dienst Publiek en Communicatie van de Rijksoverheid communicatieprofessionals een leidraad geven voor overheidscampagnes om gedrag te veranderen.

Delen:

Raadsleden kunnen met kortere en leesbare ambtelijke stukken hun controlerende taak beter uitoefenen. Leesbaarheid van stukken komt als belangrijkste verbeterpunt naar voren in een onderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers. 

Delen:

Rotterdam heeft de Reputatiemanagement Award 2015 gewonnen en is daarmee, na Den Haag, de tweede gemeente op rij die de jaarlijkse prijs in ontvangst neemt. Rotterdam scoorde met de slogan ‘Rotterdam. Make it Happen’.

Delen:

Overheden stellen steeds meer informatie beschikbaar via de website data.overheid.nl. In 2015 is het aantal datasets dat overheden hebben geplaatst verdubbeld van 3.150 naar ruim 7.100. De openbare gegevens zijn vrij toegankelijk en te gebruiken. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Delen:

Speciaal voor ambtenaren, wetenschappers en medewerkers in het openbaar bestuur is Platform O opgericht. Dit nieuwe digitale platform is bedoeld voor reflectie en discussie over het openbaar bestuur. Het delen van kennis verbetert volgens de initiatiefnemers de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Delen:

Gemeenten moeten veel meer doen om hun burgers te informeren over de mogelijkheden die er zijn om langer zelfstandig wonen te bevorderen, vindt Marnix Norder van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig wonen (AJT). Nu is vaak slechte informatie te vinden. 

Delen:
Maar liefst 31 Nederlandse gemeenten reageren niet op simpele informatieverzoeken van burgers per e-mail. Snel antwoorden ze ook niet: 40% beantwoord later dan de e-mailgedragslijn voor overheden voorschrijft, blijkt uit onderzoek.
Delen:

Van alle nieuwe locaties die het COA opent, is Heumensoord bij Nijmegen de grootste. Marij Delissen, bureauhoofd communicatie van de gemeente Nijmegen, deelt haar ervaringen.

Delen:
Slechts zeven procent van de gemeentewebsites voldoet aan de verplichte webrichtlijnen voor toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. De Oogvereniging is een campagne gestart om hier verandering in te brengen.
Delen:
De Gelderse SP wil dat provincie en gemeenten schrappen in het budget voor PR en voorlichting en met dat geld een fonds voor regionale journalisten oprichten. Zo zouden zij zij hun waakhondfunctie beter kunnen invullen.
Delen:
“Meer bewegen is goed voor uw gezondheid” is meestal een effectievere boodschap dan ‘U moet meer bewegen”. Een onderzoekster van de UvA heeft een beurs gekregen voor uitgebreid onderzoek.
Delen:
Veel gemeenten vinden het lastig om social media op een goede manier in te zetten. In het gratis te downloaden e-book over social media voor gemeenten is volop inspiratie en informatie te vinden.
Delen:
Burgers betrekken doe je tegenwoordig niet meer alleen met inloopavonden en informatiefolders, maar ook online. De provincie Gelderland onderzoekt momenteel de do’s & dont’s.
Delen:
De Rijksoverheid heeft een nieuwe anti-discriminatiecampagne gepresenteerd. Het thema van de campagne is ‘Zet een streep door discriminatie’. Daarin zijn ook BN'ers te zien.
Delen:
De persconferenties van Apple zijn legendarisch. Journalisten verdringen zich om binnen te komen en het nieuwste gadget als eerste te zien. Elders is het minder florissant gesteld met de persconferentie. 
Delen:
Transparanter kan het niet: de coalitieonderhandelingen in Breda zijn voor iedere burger te volgen via een speciale Facebookpagina. Die wordt gevuld door de onderhandelingspartners zelf.
Delen:

Een interview geven kan zenuwslopend zijn. Met de checklist van PR-expert Elena Verlee houd je als interviewkandidaat alles onder controle. Van de voorbereiding van het interview tot het delen ervan.

Delen:
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft per ongeluk plattegronden van een gevangenis op Bonaire op de website van het ministerie geplaatst. Het is zeker niet de eerste keer dat de overheid een online blunder begaat. Enkele voorbeelden op een rij.
Delen:
De gemeente Rotterdam wil alle uitgaven van de gemeente online zetten. Het gemeentebestuur heeft hiertoe een motie van D66 aangenomen.
Delen:

Overheden laten de mogelijkheden van sociale media links liggen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Delen:

Een hoofdstad heeft meer te communiceren dan een doorsnee gemeente in Nederland. Logisch dus dat er relatief veel communicatiemedewerkers in dienst zijn. Maar nu blijkt dat de gemeente Amsterdam maar liefst 315 communicatiemedewerkers op de loonlijst heeft.

Delen:
Wat is de rol van de communicatieprofessional bij het delen van kennis en informatie binnen de overheid? Communicatieprofessionals van diverse overheidsorganisaties gingen hierover met elkaar in gesprek tijdens het World Café van USG Marketing, Communicatie & Sales Professionals.
Delen:
De overheid werd onlangs door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt voor de televisiespotjes over het nieuwe zorgstelsel. Die zouden te rooskleurig zijn en geen realistisch beeld van de nieuwe situatie schetsen. Hoe kan het beter?
Delen:
Antibioticaresistentie is een grote bedreiging van onze volksgezondheid. Om patiënten daarvan bewust te maken, zet het ministerie van VWS vanaf dit najaar een wel heel bijzonder middel in: een speciale strip van Suske & Wiske, met in de hoofdrol Tante Biotica.
Delen:

Iedereen die wel eens een speech moet geven kent het gevoel: klamme handjes, zenuwen. Zou de speech wel goed worden ontvangen? Met deze negen tips van professionals kan het niet meer misgaan.

 

Delen:
Wanneer bij de overheid zaken misgaan die leiden tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood, worstelt de overheid met de communicatie daarover. Met het beeld van een 'doofpot' dat dan ontstaat, kan de overheid moeilijk omgaan.
Delen:

Overheden maken slechts beperkt gebruik van de mogelijkheden die sociale media te bieden hebben. Dat komt naar voren uit wetenschappelijk onderzoek.

Delen:

We weten hoe mensen zich gedragen in het verkeer, waar ze hun informatie vandaan halen en wanneer ze hun belastingaangifte invullen. De vraag is echter: hoe passen we al die kennis toe in de overheidscommunicatie?

Delen:

De functionaris vroeger nog zo statig ‘voorlichter’ heette, wordt tegenwoordig ook bij de overheid ‘communicatieadviseur’ genoemd. Met het uitgebreidere takenpakket dat daarbij hoort.

Delen:

Het communicatievak kent in 2020 meer ondernemers. Communicatieprofessionals zien interne communicatie en de distributie van online content als de belangrijkste deelgebieden binnen het vak voor de komende jaren. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat USG Professionals hield onder 287 respondenten.

Delen:

Communicatieve dwarsliggers. Dat is een van de omschrijvingen voor de zogenoemde tegensprekers, buitenstaanders die het Crisiscommunicatieteam (CCT) van de landelijke politie inzet om te zien of en hoe de communicatie rond grote incidenten beter kan.

Delen:

De tijd dat organisaties zichzelf kunnen zien als het middelpunt van hun eigen universum en zelf kunnen bepalen wanneer zij naar buiten treden is definitief voorbij. De macht verschuift naar de stakeholders zelf, stelt emerita hoogleraar corporate communicatie Betteke van Ruler.

Delen:

Veel overheidsorganisaties zijn onder de noemer Factor C hard aan het werk om hun beleid communicatiever te maken. Communicatie in het hart van het beleid. Dat is het doel van het pakket van trainingen, bijeenkomsten, documentatie, modellen en tools waaruit Factor C bestaat.

Delen:

Communicatie wordt een verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie. Want iedereen draagt, bewust of onbewust, bij aan de aantrekkelijkheid en legitimiteit van die eigen organisatie. Of je dat nu wilt of niet, door je eigen communicatiestijl.

Delen:

Communicatieadviseurs zijn er niet om beleid begrijpelijk te maken, maar om te helpen begrijpelijk beleid te maken. Met dat statement vat Logeion-voorzitter Ron van der Jagt kernachtig samen hoe het vak van communicatieprofessional in essentie verandert.

Delen: