Algoritmes zijn meer en meer van invloed op ons dagelijks leven. Reden voor de Autoriteit Persoons­gegevens om er bij de overeid op aan te dringen openheid te geven en voorzichtig te zijn met deze nieuwe technologie.

Lees meer >>

Mei 2018 verliep de deadline voor bedrijven en overheden om aan de AVG te voldoen. Bij bedrijven gaat er nog veel mis, maar ook bij de overheid zijn er problemen.

Lees meer >>

Eén miljard euro. Dit astronomische bedrag hebben deelnemers aan 's lands grootste pensioenfonds ABP laten liggen. Het gaat om niet aangevraagd arbeids­ongeschikt­heidspensioen waar deelnemers recht op hadden. ABP gaat nu alsnog uitkeren.

Lees meer >>

Eens in de vier jaar zijn er waterschapschapsverkiezingen. Doorgaans het moment dat de werkzaamheden onder een vergrootglas komen te liggen. Maar het belangrijke werk, het zorgen voor veilig, voldoende en schoon drinkwater, gaat altijd door. Maar nu stokt de financiering.

Lees meer >>

Hoe bind je anno 2020 de jonge ambtenaar aan je organisatie? Wat beweegt deze groep bij de keuzes die ze maken? Voor (lokale) overheden is het lastig om jonge mensen aan zich te binden.

Lees meer >>

De gemeente Utrecht leek via een handige 'truc' goedkoop van overtollige ambtenaren af te komen. Althans, dat is de lezing van arbeidsmobiliteitsbureau Het Publieke Domein. Volgens de gemeente was het allemaal nooit zo bedoeld.

Lees meer >>