De Raad van State heeft bepaald dat Sms’jes en WhatsApp-berichten op zowel zakelijke als privételefoons van bestuurders en ambtenaren onder de Wet openbaarheid van bestuur vallen.

Lees meer >>

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft per brief aan de Tweede Kamer laten weten te gaan bestuderen of er mogelijk nieuwe regels komen rondom het digitaal campagnevoeren in verkiezingstijd.

Lees meer >>

Hoeveel geld mag je uitgeven om extra, maar onzekere inkomsten voor je gemeente en regio te generen? Voor de gemeente Zandvoort is vier miljoen in de periode tussen 2019 en 2022 in ieder geval geen onoverkomelijkheid.

Lees meer >>

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken pompt 72 miljoen in een fonds dat transformatie van leegstaande of slecht benutte bedrijfslocaties naar woningbouw moet stimuleren.

Lees meer >>

Gemeenten moeten inzicht geven in de kosten die zij maken bij het inhuren van extern personeel. Nu zijn de exacte kosten vaak niet duidelijk.

Lees meer >>

Een leven lang leren is vandaag de dag een must voor iedere professional. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat ambtenaren daarbij voorop lopen. Geen enkele andere beroepsgroep laat zich zo graag en veel bijscholen. En ook nog op eigen initiatief.

Lees meer >>