Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf antwoord op vragen vanuit de Kamer rondom de Basisregistratie Personen (BRP). De angst is dat het te makkelijk is je in te schrijven op een plek waar je niet woont.

Lees meer >>

Gemeenten beantwoorden e-mails van hun inwoners steeds sneller. Was in 2018 62% in staat een eenvoudige vraag binnen twee dagen te beantwoorden, dit jaar steeg dat percentage naar 86%.

Lees meer >>

De gezamenlijk schuld van Nederlandse (oud)-studenten begint schrikbarende vormen aan te nemen. De schuld bij DUO bedroeg in 2019 19,3 miljard euro. Dat is 1,9 miljard euro meer dan het jaar ervoor.

Lees meer >>

Als het aan ABP-voorzitter Corien Wortmann ligt, wordt er vanaf 2020 helemaal niet gekort op de pensioenen van ambtenaren. Wortmann doet haar uitspraken in De Telegraaf. Ondertussen maken ambtenaren zich grote zorgen om hun pensioen.

Lees meer >>

De Arbo Unie trekt aan de bel. Als we niet ophouden met het verkeerd behandelen van stress en burn-out klachten kan dit effect gaan hebben op de economische groei. 25% van de beroepsbevolking zit dan in 2030 thuis.

Lees meer >>

Productiviteit komt onder druk te staan als je je laat afleiden op het werk. Deze tien oorzaken zijn de voornaamste reden, blijkt uit uitgebreid internationaal onderzoek.

Lees meer >>