Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een wetsvoorstel ingediend dat gemeenten verplicht mee te werken aan de aanleg van een nieuw, supersnel 5G netwerk.

Lees meer >>

Algoritmes zijn meer en meer van invloed op ons dagelijks leven. Reden voor de Autoriteit Persoons­gegevens om er bij de overeid op aan te dringen openheid te geven en voorzichtig te zijn met deze nieuwe technologie.

Lees meer >>

Eind 2018 was voorzitter van het ABP Corien Wortmann-Kool nog heel stellig. Indexeren werd misschien lastig, maar van korten op de pensioenen kon in het huidige economische klimaat geen sprake zijn. Toch lijkt het vrijwel zeker te gaan gebeuren.

Lees meer >>

Eén miljard euro. Dit astronomische bedrag hebben deelnemers aan 's lands grootste pensioenfonds ABP laten liggen. Het gaat om niet aangevraagd arbeids­ongeschikt­heidspensioen waar deelnemers recht op hadden. ABP gaat nu alsnog uitkeren.

Lees meer >>

Vakantie. Even de boel de boel laten, ontspannen, uitrusten en opladen voordat je weer de loopgraven in moet. Maar hoe doe je dat optimaal? De Arbo Unie komt met een aantal handige tips.

Lees meer >>

Hoe bind je anno 2020 de jonge ambtenaar aan je organisatie? Wat beweegt deze groep bij de keuzes die ze maken? Voor (lokale) overheden is het lastig om jonge mensen aan zich te binden.

Lees meer >>