Finalisten voor de Beste Overheidsorganisatie 2016 zijn DUO, de gemeente Leeuwarden en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Lees meer >>

Als een project omstreden is, moeten gemeenten beter communiceren met omwonenden, aldus de Nationale ombudsman.

Lees meer >>

Voor het eerst sinds 2008 hebben gemeenten landelijk gezien een positief saldo op hun grondposities. Dat geldt niet voor alle gemeenten.

Lees meer >>

Gemeenten krijgen vanaf 2017 minder budget voor Wmo en Jeugd, maar hoeven de overschotten niet terug te betalen. Dat is het resultaat van een akkoord tussen Rijk en VNG.

Lees meer >>

De Belastingdienst opent een meldpunt voor knelpunten over DBA-modelcontracten.

Lees meer >>

Ambtenaren zijn gelukkige mensen, ook in hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en I & O Research.

Lees meer >>