Nieuwe inwoners van vier steden kunnen hun verhuizing online doorgeven aan hun gemeente via MijnOverheid.

Lees meer >>

Logeion heeft vier nieuwe communicatietrends gepubliceerd voor communicatieprofessionals en de organisaties waarvoor zij werken.

Lees meer >>

Nederland heeft volgens de Raad van State veel baat bij de euro.

Lees meer >>

Gemeenten krijgen vanaf 2018 honderden miljoenen meer van het Rijk dankzij de extra rijksuitgaven, zo blijkt uit het regeerakkoord.

Lees meer >>

Overheidswerkgevers zijn veel positiever over het functioneren van oudere werknemers dan werkgevers in andere sectoren.

Lees meer >>

De Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 is definitief.

Lees meer >>